På svenska
Julkaisu

Vuosikertomus 2018

Kunta-alan sopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos helmikuun alussa, jolla saatiin aikaan työrauha. Sopimuskausi on kaksi vuotta ja kaksi kuukautta, ja se päättyy maaliskuun lopussa vuonna 2020.

Toimintavuonna 2018  KT:m keskeinen tavoite oli työllisyyden parantaminen niin työmarkkinaratkaisuilla kuin muulla edunvalvonnalla. Suomen työllisyysaste parani ja työttömyydestä aiheutuvat menot alenivat. Kuntatyönantajien työttömyysvakuutusmaksuja voitiin alentaa.

KT oli mukana vuoden aikana ajamassa Kuntatyönantajien etua työmarkkinakeskusjärjestönä yli sadassa kaksi- ja kolmikantaisessa työryhmässä ja organisaatiossa. 

Vuonna 2018 KT osallistui myös sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ja antoi muutostukea uudistuksen toteuttamiseksi, vaikka hallituksen esitys raukesi keväällä 2019.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
54 s.
Julkaistu:
6/2020
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat