Usein kysyttyä KT:n yritysjäsenyydestä

Vastaamme tällä sivulla KT:n yritysjäsenyyteen liittyviin kysymyksiin.

Onko yrityksemme kelpoinen liittymään KT:n jäseneksi?
AvaaSulje

Onko yrityksemme kelpoinen liittymään KT:n jäseneksi?

KT:lle jäsenkelpoiset yhteisöt on määritelty laissa. KT:n lakisääteisiä jäseniä ovat kunnat, kuntayhtymät, hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät. Osakeyhtiö, osuuskunta tai säätiö voi liittyä KT:n jäseneksi, kun yhden tai useamman KT:n lakisääteisen jäsenen omistusosuus yhteisöstä on yli 50 prosenttia tai KT:n lakisääteiset jäsenet käyttävät muuten määräysvaltaa yhteisössä.  

KT:n jäsenyyttä haetaan täyttämällä Linja-palvelussa hakemus, jonka käsittelyn yhteydessä jäsenkelpoisuus tarkistetaan. Jäsenyyden hyväksyy KT:n hallitus.  

Kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä (630/2021, 4 §) annetun lain mukaan KT:n jäsenyhteisöksi voi liittyä  

 • osakeyhtiö, jonka kaikki osakkeet ovat KT:n lakisääteisten jäsenyhteisöjen (kuntien ja hyvinvointialueiden sekä kuntayhtymien ja hyvinvointiyhtymien) tai jäsenyhteisöksi liittyneen osakeyhtiön omistuksessa 
 • osuuskunta, jonka jäseninä on vain lakisääteisiä jäsenyhteisöjä (kuntia, hyvinvointialueita, kuntayhtymiä ja hyvinvointiyhtymiä) 
 • osakeyhtiö, säätiö tai osuuskunta, jossa yhdellä tai useammalla lakisääteisellä jäsenyhteisöllä (kunnalla, hyvinvointialueella, kuntayhtymällä ja hyvinvointiyhtymällä) on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja jonka avulla tuotetaan kuntien tai hyvinvointialueiden lakiin perustuvien tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja sekä näitä välittömästi palvelevia toimintoja 
 • osakeyhtiö, säätiö tai osuuskunta, jossa yhdellä tai useammalla lakisääteisellä jäsenyhteisöllä (kunnalla, hyvinvointialueella, kuntayhtymällä ja hyvinvointiyhtymällä) on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja jonka työntekijöiden enemmistö on välittömästi ennen osakeyhtiön, säätiön tai osuuskunnan perustamista ollut jäsenyhteisön palveluksessa. 

Jäsenyysasioissa saatte apua ja neuvontaa osoitteessa yritykset[a]kt.fi.  

Mitä työehtosopimuksia KT:n yritysjäsenet soveltavat?
AvaaSulje

Mitä työehtosopimuksia KT:n yritysjäsenet soveltavat? 

KT:n yritysjäsenet soveltavat hyvinvointialan sekä Avainta ry:n sopimuksia 30.4.2025 saakka seuraavasti:  

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimivissa jäsenyrityksissä sovelletaan 

 • SOTE-sopimusta 
 • Lääkärien virka- ja työehtosopimusta (LS)  
 • Hyvinvointialan yleistä virka- ja työehtosopimusta (HYVTES) 

Opetusalalla toimivissa jäsenyrityksissä sovelletaan 

 • Avaintan opetusalan sopimusta AVAINOTESiä ja 
 • Palvelussuhteen yleisissä ehdoissa AVAINTESiä. 

Muilla palvelualoilla toimivissa KT:n jäsenyrityksissä sovelletaan AVAINTESiä. 

Jos KT:n jäseneksi liittyvässä yrityksessä on noudatettu muita työehtosopimuksia, sovelletaan yrityksen henkilöstöön edelleen kyseisiä työehtosopimuksia sopimuskauden loppuun asti työehtosopimuslain mukaisesti. 

KT ja pääsopijajärjestöt neuvottelevat nykyiset Avaintan korvaavat sopimukset sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan uudet työehtosopimukset näillä näkymin alkuvuodesta 2025. KT:n jäsenyrityksille ei tule jatkossa sovellettavaksi KVTESia tai muita kunta-alan sopimuksia. 

Miksi kunta- tai hyvinvointialueomisteisen yrityksen kannattaa liittyä juuri KT:n jäseneksi?
AvaaSulje

Miksi kunta- tai hyvinvointialueomisteisen yrityksen kannattaa liittyä juuri KT:n jäseneksi?

KT tuntee kuntien ja hyvinvointialueiden palvelujärjestelmän ja toimintaympäristön yrityksen näkökulmasta. Toimivat jäsenpalvelut sekä kokeneet asiantuntijat auttavat työehtosopimuksiin liittyvissä ja työjuridisissa kysymyksissä. KT ajaa vahvana valtakunnallisena toimijana kuntien ja hyvinvointialueiden omistamien yhtiöiden etuja (esim. in-house lainsäädäntö ja julkisuuslaki).

Mitä yritys saa liittyessään KT:n jäseneksi? 
AvaaSulje

Mitä yritys saa liittyessään KT:n jäseneksi? 

KT tarjoaa yritysjäsenilleen laajalla asiantuntijajoukolla korkeatasoista neuvontaa, koulutusta ja keskusjärjestötasoista edunvalvontaa. KT:n kautta yritykset pääsevät mukaan sinne, missä työmarkkinoiden pelisäännöistä oikeasti päätetään. 

KT:n jäsenenä yritys saa esimerkiksi:  

 • neuvontaa ja juridista apua arjen työsuhdeasioihin liittyviin kysymyksiin 
 • mahdollisuuden vaikuttaa neuvottelutavoitteisiin ja valtakunnalliseen edunvalvontaan 
 • pääsyn pääosin maksuttomiin KT:n koulutuksiin  
 • alan tuoretta tutkimustietoa  
 • tietoa sopimusmuutosten kustannusvaikutuksista – KT:lla on Suomen paras kustannuslaskentaosaaminen 
 • tukea yhtiöittämiseen ja liikkeen luovutuksiin 
 • pääsyn laajaan työelämän kehittämistoimintaan sekä verkostoihin 
 • asiantuntevaa viestintää ja materiaalia työantajatoiminnan tueksi 
 • pääsyn KT Linja -extranet-palveluun 
 • 6 kertaa vuodessa ilmestyvän KT-lehden  
 • kohtuullisen jäsenmaksun
Mikä on KT:n yritysjaosto?
AvaaSulje

Mikä on KT:n yritysjaosto?

KT:n yritysjaosto on hallinnollinen elin KT:ssa. Yritysjaoston tehtävänä on mm. päättää yritysjäsenten työehtosopimuksia koskevista asioista. Jaoston puheenjohtaja on myös KT:n hallituksessa päättämässä KT:n hallinnon asioista ja keskusjärjestötason edunvalvonnasta. Nykyisessä KT:n yritysjaostossa on yhdeksän jäsentä, jotka edustavat päätöksenteossa KT:n yritysjäseniä.  

Nykyinen yritysjaosto on toiminut vuodesta 2021, ja jaostoon valitaan uudet jäsenet toukokuussa 2024. 

Millainen työehtosopimus tulee olemaan AVAINTESin korvaava, KT:n neuvottelema “vastaavan tasoinen” TES 1.5.2025 lukien?
AvaaSulje

Millainen työehtosopimus tulee olemaan AVAINTESin korvaava, KT:n neuvottelema “vastaavan tasoinen” TES 1.5.2025 lukien?

KT:n ja pääsopijajärjestöjen välisissä keskusteluissa uutta AVAINTESia korvaavaa työehtosopimusta on luonnehdittu muun muassa siten, että “kyseessä on lähinnä TESin kannen ja nimen vaihtuminen”. AVAINTESiin verrattuna muutoksia ei siis ole odotettavissa sen enempää kuin muutenkaan yleensä uuden sopimuskauden alkaessa. Lopullinen työehtosopimuksen sisältö selviää toki vasta neuvottelujen tuloksena.

KT:n jäsenyritysten edustajista koottu yritysjaosto päättää KT:n neuvottelutavoitteet. Neuvottelujen on arvioitu alkavan vuoden 2025 alkupuolella.

Milloin meidän kannattaa tehdä päätöksiä, jos siirrymme KT:n jäseneksi toisesta työnantajaorganisaatiosta? 
AvaaSulje

Milloin meidän kannattaa tehdä päätöksiä, jos siirrymme KT:n jäseneksi toisesta työnantajaorganisaatiosta? 

Liittyminen KT:hen kannattaa ajoittaa siten, että jäsenyys aiemmassa työnantajaorganisaatiossa päättyy ja jäsenyys KT:ssa alkaa ennen työehtosopimuskauden päättymistä. Tällöin sovellettava työehtosopimus vaihtuu työehtosopimuskauden päättyessä aiemman työnantajaorganisaation työehtosopimuksesta uuden työnantajaorganisaation työehtosopimukseksi. Mikäli työnantajaorganisaatiota ei ehditä vaihtaa ennen sopimuskauden päättymistä, yritys tulee sidotuksi aiemman työnantajaorganisaation uuteenkin työehtosopimukseen.  

Pitääkö meidän käydä muutosneuvottelut henkilöstön kanssa, jos siirrymme KT:n jäseneksi toisesta työnantajaorganisaatiosta? 
AvaaSulje

Pitääkö meidän käydä muutosneuvottelut henkilöstön kanssa, jos siirrymme KT:n jäseneksi toisesta työnantajaorganisaatiosta? 

Työnantajaorganisaation vaihtaminen ei ole yt-lain mukaan muutosneuvoteltava asia. On kuitenkin suositeltavaa tiedottaa asiasta luottamusmiehille ja henkilöstölle mahdollisimman ajoissa sekä käydä tarkemmin läpi jäsenyyden muutoksen vaikutuksia henkilöstöön.

Kun liitymme KT:n jäseneksi, miten pitkään sovellamme edellisen työnantajaorganisaation työehtosopimusta?
AvaaSulje

Kun liitymme KT:n jäseneksi, miten pitkään sovellamme edellisen työnantajaorganisaation työehtosopimusta?

Vaikka yrityksen jäsenyys työnantajaorganisaatiossa päättyy kesken työehtosopimuksen sopimuskauden, yritys pysyy työehtosopimukseen sidottuna sopimuskauden loppuun asti (työehtosopimuslain 4 § 1 mom. 3 kohta). Esimerkiksi, jos yrityksen jäsenyys Avainta ry:ssä päättyy 31.12.2024 ja yritys liittyy KT:n jäseneksi 1.1.2025, yritys pysyy sidottuna Avainta ry:n työehtosopimukseen sen sopimuskauden päättymiseen 30.4.2025 saakka. KT:n työehtosopimuksia voidaan siirtyä noudattamaan 1.5.2025 alkaen.  

Työsopimukseen on kirjattu, että sovellettava työehtosopimus on Avainta ry:n työehtosopimus. Mikä merkitys työsopimuksen työehtosopimusta koskevalla kirjauksella on, kun liitymme KT:n jäseneksi?
AvaaSulje

Työsopimukseen on kirjattu, että sovellettava työehtosopimus on Avainta ry:n työehtosopimus. Mikä merkitys työsopimuksen työehtosopimusta koskevalla kirjauksella on, kun liitytään KT:n jäseneksi?

Yleensä kyseessä on vain viittaus työsopimuksen solmimishetkellä sovellettavaan työehtosopimukseen, eikä työnantaja tällöin tulisi pysyvästi sidotuksi viitattuun työehtosopimukseen.  

Voidaanko KT:ssa tehdä paikallisia, yrityskohtaisia työehtosopimuksia?
AvaaSulje

Voidaanko KT:ssa tehdä paikallisia, yrityskohtaisia työehtosopimuksia?

KT:n yritysjäseniin sovellettavat työehtosopimukset (TES) sisältävät määräykset siitä, mistä asioista voidaan ja mistä ei voida sopia paikallisesti. Monista valtakunnallisen TES:n määräyksistä voidaan siis poiketa työnantajan ja luottamusmiehen kesken paikallisesti (kirjallisesti) sopien. Yrityksen kannattaa toisaalta selvittää sekin, onko kyseessä lainkaan paikallista sopimista vaativa TESin määräyksestä poikkeaminen. 

Niistä määräyksistä, joista ei TESin mukaan voida paikallisesti sopia, vaatisi poikkeaminen KT:n ja ao. pääsopijajärjestön luvan/valtuutuksen keskustasolta. 

Varsinainen yrityskohtainen työehtosopimus koskee vain tiettyä yritystä, ja KT neuvottelee sen yrityksen puolesta. Niitä ei KT:n yritysjäsenillä tällä hetkellä ole.    

Miten vaikutamme KT:n jäsenenä esimerkiksi työehtosopimuksiin? 
AvaaSulje

Miten vaikutamme KT:n jäsenenä esimerkiksi työehtosopimuksiin? 

KT:n yritysjäsen voi vaikuttaa työehtosopimusten sisältöön monellakin tapaa. Yritysjäsen vaikuttaa neuvottelutavoitteisiin mm. KT:n työnantajaverkostojen kautta. KT hyödyntää päivittäisen jäsenpalvelun havaitsemia työnantajatarpeita neuvottelutavoitteiden rakentamisessa. Lisäksi KT tekee erillisiä tiedusteluja jäsenilleen neuvottelutavoitteista. KT:n hallinnossa yritysjäseniä edustavat yritysjäsenten valitsemat yritysjaoston jäsenet. Yritysjaosto asettaa yleiset neuvottelutavoitteet ja hyväksyy varsinaiset neuvottelutulokset. 

Kuinka paljon on KT:n jäsenmaksu yrityksille?
AvaaSulje

Kuinka paljon on KT:n jäsenmaksu yrityksille? 

KT:n jäsenmaksu on kilpailukykyinen. Jäsenmaksu määräytyy jäsenyhteisömme palkkasumman mukaan. Esimerkiksi, jos yrityksen kokonaispalkkasumma on noin miljoona euroa, niin jäsenmaksu on noin 500 euroa. Jos kokonaispalkkasumma on noin 300 000 euroa, jäsenmaksu on noin 120 euroa.

Mistä saan lisätietoja KT:n jäsenyydestä ja työehtosopimusten soveltamisesta? 
AvaaSulje

Mistä saan lisätietoja KT:n jäsenyydestä ja työehtosopimusten soveltamisesta? 

Palvelemme jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä osoitteessa yritykset[a]kt.fi 

SOTE-sopimukseen, Lääkärien virka- ja työehtosopimukseen (LS) ja Hyvinvointialan yleiseen virka- ja työehtosopimus HYVTESiin liittyvissä kysymyksissä palvelemme osoitteessa soteyritykset[a]kt.fi   

Opetusalan työehtosopimuksiin (AVAINTES ja AVAINOTES) liittyvissä kysymyksissä palvelemme osoitteessa opetusyritykset[a]kt.fi  

Muiden palvelualojen työehtosopimuksiin liittyvissä (AVAINTES) kysymyksissä palvelemme osoitteessa palveluyritykset[a]kt.fi  

KT:n yritysjäseniä palvelevien yhteyshenkilöiden nimet löytyvät KT:n verkkosivuilta www.kt.fi/yritykset