Yritysten työehtosopimukset

KT:n yritysjäsenet soveltavat kunta- ja hyvinvointialan sopimuksia sekä Avainta ry:n sopimuksia. KT:n yritysjäseniä koskeva työehtosopimus on voimassa 1.3.2023–30.4.2025.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimivissa jäsenyrityksissä noudatetaan kolmea sopimusta:

  • SOTE-sopimusta
  • Lääkärien virka- ja työehtosopimusta (LS) 
  • Hyvinvointialan yleistä virka- ja työehtosopimusta (HYVTES)

HYVTES sisältää yleiset työsuhteen ehdot koko alalle ja vastaa tasoltaan kunta-alalta tuttua KVTES-sopimusta. Yrityksissä sovelletaan sopimuksia vain työsuhteisia työntekijöitä koskevin osin.

Työsuhteen ehdot ovat KT:n jäsenyrityksissä yhteneväisiä hyvinvointialan kanssa. Tämä tarkoittaa, että yrityksiä koskee se, mitä KT ja pääsopijajärjestöt ovat aiemmin sopineet hyvinvointialan kehittämisohjelmasta sekä palkkausjärjestelmän kehittämisestä ja palkkauksen yhteensovittamisesta. 

Opetusalalla toimivissa jäsenyrityksissä noudatetaan kahta sopimusta:

  • Avaintan opetusalan sopimusta AVAINOTESiä ja
  • Palvelussuhteen yleisissä ehdoissa AVAINTESiä.

Muilla palvelualoilla toimivissa KT:n jäsenyrityksissä noudatetaan AVAINTESiä. Muita palvelualoja ovat esimerkiksi ateria- ja kiinteistöhuolto sekä talous- ja henkilöstöhallinto. 

Nykyiset työehdot säilyvät sopimuskauden loppuun

Jos KT:n jäseneksi liittyvässä yrityksessä on noudatettu muita työehtosopimuksia, sovelletaan yrityksen henkilöstöön edelleen kyseisiä työehtosopimuksia sopimuskauden loppuun asti työehtosopimuslain mukaisesti.

On hyvä huomata, että tämä koskee myös Avaintasta KT:n jäseniksi siirtyviä yrityksiä. Valtakunnalliset sopimusosapuolet voivat sopia asiasta myös toisin aikaistussopimuksella.

KT neuvottelee yritysjäsenten puolesta 

KT:n yritysjaosto hyväksyy jatkossa yritysjäseniä koskevat sopimukset. Yritysjaostoon valitut edustajat edustavat jäsenyrityksiä.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työehtosopimukset umpeutuvat 30.4.2025. Viimeistään keväällä 2025 Avaintyönantajat Avainta ry:n sopimusten umpeutuessa on aika neuvotella KT:n jäsenyrityksille omat sopimukset myös opetus- ja muille aloille. 

KT:n jäsenyrityksille ei tule jatkossa sovellettavaksi KVTESia tai muita kunta-alan sopimuksia. 

Yritysjäsenyyttä koskevaa neuvontaa saat palvelupostimme kautta yritykset[a]kt.fi .

KT Yritykset

Sähköposti:
yritykset@kt.fi
Tehtävät:

Palvelemme jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työehtosopimukset

Sähköposti:
soteyritykset@kt.fi
Tehtävät:

Palvelemme SOTE-sopimukseen, Lääkärien virka- ja työehtosopimukseen (LS) ja Hyvinvointialan yleiseen virka- ja työehtosopimus HYVTESiin liittyvissä kysymyksissä.

Opetusalan työehtosopimukset

Sähköposti:
opetusyritykset@kt.fi
Tehtävät:

Palvelemme opetusalan työehtosopimuksiin (AVAINTES ja AVAINOTES) liittyvissä kysymyksissä.

Muiden palvelualojen työehtosopimukset

Sähköposti:
palveluyritykset@kt.fi
Tehtävät:

Palvelemme muiden palvelualojen työehtosopimuksiin liittyvissä (AVAINTES) kysymyksissä.

Anniina Tuomi

asiakkuuksien ja kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2039
Matkapuhelin:
+358 50 405 9989
Sähköposti:
Anniina.Tuomi@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Mervi Petäsnoro

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2103
Matkapuhelin:
+358 50 301 8930
Sähköposti:
mervi.petasnoro@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Mimosa Lith

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2044
Matkapuhelin:
+358 40 358 6225
Sähköposti:
Mimosa.Lith@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Juha Raunio

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2143
Matkapuhelin:
+358 50 518 1491
Sähköposti:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Hanne Ojanperä

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2283
Matkapuhelin:
+358 50 526 6182
Sähköposti:
Hanne.Ojanpera@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT