Yritysten työehtosopimukset

KT:n yritysjäsenet soveltavat kunta- ja hyvinvointialan sopimuksia sekä Avainta ry:n sopimuksia. KT:n yritysjäseniä koskeva työehtosopimus on voimassa 1.3.2023–30.4.2025.

Hyvinvointialalla toimivissa jäsenyrityksissä noudatetaan kolmea sopimusta: SOTE-sopimusta, Lääkärien virka- ja työehtosopimusta (LS) sekä Hyvinvointialan yleistä virka- ja työehtosopimusta (HYVTES). HYVTES sisältää yleiset työsuhteen ehdot koko alalle ja vastaa tasoltaan kunta-alalta tuttua KVTES-sopimusta. Yrityksissä sovelletaan sopimuksia vain työsuhteisia työntekijöitä koskevin osin.

Työsuhteen ehdot ovat KT:n jäsenyrityksissä yhteneväisiä hyvinvointialan kanssa. Tämä tarkoittaa, että yrityksiä koskee se, mitä KT ja pääsopijajärjestöt ovat aiemmin sopineet hyvinvointialan kehittämisohjelmasta sekä palkkausjärjestelmän kehittämisestä ja palkkauksen yhteensovittamisesta. 

Opetusalalla toimivissa jäsenyrityksissä noudatetaan kahta sopimusta: Avaintan opetusalan sopimusta AVAINOTESiä ja palvelussuhteen yleisten ehtojen suhteen AVAINTESiä.

Muilla aloilla toimivissa KT:n jäsenyrityksissä noudatetaan AVAINTESiä.

Jos KT:n jäseneksi liittyvässä yrityksessä on noudatettu muita työehtosopimuksia, sovelletaan yrityksen henkilöstöön edelleen kyseisiä työehtosopimuksia sopimuskauden loppuun asti työehtosopimuslain mukaisesti. On hyvä huomata, että tämä koskee myös Avaintasta KT:n jäseniksi siirtyviä yrityksiä. Valtakunnalliset sopimusosapuolet voivat sopia asiasta myös toisin aikaistussopimuksella.

KT:n yritysjaosto vastaa jatkossa yritysten sopimusjärjestelmän ja muun toiminnan kehittämisestä. Yritysjaostoon valitut edustajat edustavat jäsenyrityksiä ja jäsenyritysten omistajatahoja.

Viimeistään keväällä 2025 Avaintyönantajat Avainta ry:n sopimusten umpeutuessa on aika neuvotella KT:n jäsenyrityksille omat sopimukset opetustoimialalle sekä muille aloille. Hyvinvointialan työehtosopimukset umpeutuvat 30.4.2025. 

Apua sopimuksiin liittyvissä asioissa ja muuta yritysjäsenyyttä koskevaa neuvontaa saat palvelupostimme kautta yritykset@kt.fi.