Liity jäseneksi

KT:n jäsenenä yritys saa käyttöönsä KT:n monipuoliset palvelut, työoikeuden osaamisen ja valtakunnallisen edunvalvonnan.

Henkilö täyttää lomaketta tabletilla.

​KT:n yrityspalveluiden toiminta perustuu lakiin kunta- ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä. Lain mukaan KT:n jäsenyhteisöjä ovat kunnat, kuntayhtymät, hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät. Myös jäsenyhteisöjemme omistamat yritykset (osakeyhtiöt, osuuskunnat ja säätiöt) ovat tervetulleita KT:n jäsenyhteisöiksi, jos laissa määritellyt jäsenyyden edellytykset täyttyvät.

Keskeisin edellytys jäseneksi liittymiselle on kirjanpitolain mukaisen määräysvaltaehdon täyttyminen. Tämä tarkoittaa pääsääntöisesti KT:n lakisääteisen jäsenyhteisön yli 50 prosentin omistusosuutta yrityksestä. Löydät yksityiskohtaisemmat liittymisen kriteerit tämän sivun alaosasta.

Neuvontaa työnantajaedunvalvonnan järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä

Järjestäytyminen työnantajajärjestöön kannattaa. Järjestäytyminen tarkoittaa mahdollisuutta vaikuttaa työehtosopimusten sisältöihin ja edunvalvonnan painopisteisiin.

Työnantajajärjestöjen kentässä KT on vastuullinen toimija. Panostamme kunta- ja hyvinvointialan työvoiman saatavuuden kysymyksiin, työnantajamaineen kehittämiseen ja henkilöstön yhdenvertaisuuteen läpi kunta- ja hyvinvointialuekonsernien.

KT:n jäsenmaksu on kilpailukykyinen. Jäsenmaksu määräytyy jäsenyhteisömme palkkasumman mukaan. Esimerkiksi, jos yrityksen kokonaispalkkasumma vuonna 2023 on noin miljoona euroa, niin jäsenmaksu on noin 500 euroa.

Jos haluat lisätietoa jäsenyydestä, ota meihin yhteyttä! Palvelemme yrityksiä palvelupostosoitteen yritykset[a]kt.fi kautta.


‌Milloin yritys voi liittyä KT:n jäseneksi?

Kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä (630/2021, 4 §) annetun lain mukaan KT:n jäsenyhteisöksi voi liittyä

  1. osakeyhtiö, jonka kaikki osakkeet ovat KT:n lakisääteisten jäsenyhteisöjen (kuntien ja hyvinvointialueiden sekä kuntayhtymien ja hyvinvointiyhtymien) tai jäsenyhteisöksi liittyneen osakeyhtiön omistuksessa
     
  2. osuuskunta, jonka jäseninä on vain lakisääteisiä jäsenyhteisöjä (kuntia, hyvinvointialueita, kuntayhtymiä ja hyvinvointiyhtymiä)
     
  3. osakeyhtiö, säätiö tai osuuskunta, jossa yhdellä tai useammalla lakisääteisellä jäsenyhteisöllä (kunnalla, hyvinvointialueella, kuntayhtymällä ja hyvinvointiyhtymällä) on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja jonka avulla tuotetaan kuntien tai hyvinvointialueiden lakiin perustuvien tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja sekä näitä välittömästi palvelevia toimintoja
     
  4. osakeyhtiö, säätiö tai osuuskunta, jossa yhdellä tai useammalla lakisääteisellä jäsenyhteisöllä (kunnalla, hyvinvointialueella, kuntayhtymällä ja hyvinvointiyhtymällä) on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja jonka työntekijöiden enemmistö on välittömästi ennen osakeyhtiön, säätiön tai osuuskunnan perustamista ollut jäsenyhteisön palveluksessa.

KT Yritykset

Sähköposti:
yritykset@kt.fi
Tehtävät:

Palvelemme jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Anniina Tuomi

asiakkuuksien ja kehittämisen asiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2039
Matkapuhelin:
+358 50 405 9989
Sähköposti:
Anniina.Tuomi@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Mervi Petäsnoro

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2103
Matkapuhelin:
+358 50 301 8930
Sähköposti:
mervi.petasnoro@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Mimosa Lith

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2044
Matkapuhelin:
+358 40 358 6225
Sähköposti:
Mimosa.Lith@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Hanne Ojanperä

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2283
Matkapuhelin:
+358 50 526 6182
Sähköposti:
Hanne.Ojanpera@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Juha Raunio

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2143
Matkapuhelin:
+358 50 518 1491
Sähköposti:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT