På svenska

Luettelot KT:n yleiskirjeistä 1996–1999

Vuosien 1996–1999 yleiskirjeistä on verkossa ainoastaan luettelot.

Yleiskirjeet 1999

Nro

Pvm

Kenelle

Asia

1

4.1.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Uskallusta, yhteistyötä ja uudelleen arviointia – raportti teknisten sopimuksen palkkausjärjestelmästä

2

4.1.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Vuoden 1998 yleiskirjeluettelo

3

18.1.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Tuntipalkkaisten työehtosopimuksen 1998–1999 liitteeseen 6 lisätyt ja täydennetyt osaurakkahinnoittelut

4

19.1.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Vuosilomamääräysten uudistaminen

5

9.2.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen opetusalan virka- ja työehtosopimus 1999

6

19.2.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntien eläkevakuutuksen järjestämät ammattijärjestöjen
luottamusmiesten koulutuspäivät 1999

7

2.3.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Teknisten sopimuksen palkkausjärjestelmän keskeisimmät
kehittämiskohteet vuonna 1999

8

10.3.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta
vastaavasta taloudellisesta edusta

9

10.3.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Koulutussopimuksen mukaisen ruokailukustannusten korvauksen määrä

10

30.3.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Nuohousyksikön hinnan määrittäminen

11

13.4.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Virka- ja työehtosopimus sosiaali- ja terveysalan opetushenkilöstön opetusvelvollisuudesta eräissä tapauksissa ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten vuosilomamääräyksistä

12

20.4.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

XII kunnallinen työmarkkinaseminaari Raumalla

13

23.4.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lappeenranta-seminaari 1999

14

10.6.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Äitiys- ja vanhempainloma-ajan lukeminen kokemuslisäajaksi

15

28.9.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Muutoksia vuoden 1999 ammattiyhdistyskoulutukseen ja vuoden 2000 hyväksyttyä ammattiyhdistyskoulutusta

16

28.9.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntasektorin kilpailu henkilöstötaloudellisen seurannan
kehittämisestä

17

12.10.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Sairaalalääkärien uusi toimenpideluokitus

18

1.11.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Vanhat eläkkeet vuonna 2000

19

3.11.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Palkkatietojen julkisuus ja nimikirja

20

15.11.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntatyönantaja joka työyksikköön

21

15.11.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n liittyminen Tekniikan ja
Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry:n jäseneksi

22

10.12.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työturvallisuuslain ja työsuojelun valvontalain
muutokset

23

10.12.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Matkakustannusten korvausten tarkistaminen 1.1.2000 lukien

24

31.12.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Vuoden 1999 yleiskirjeluettelo


Yleiskirjeet 1998

Nro

Pvm

Kenelle

Asia

1

12.1.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen 1998–1999 soveltamisohje

2

19.1.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Virka- ja työehtosopimusten 1998–1999 tilaaminen

3

19.1.

Kunnanhallituksille

Nuohousyksikön hinnan määrittäminen

4

16.1.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Muutoksia vuodelle 1998 hyväksyttyyn ammattiyhdistyskoulutukseen

5

16.1.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 1998–1999 soveltamisohjeita

6

20.1.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntien eläkevakuutuksen järjestämät ammattijärjestöjen luottamusmiesten koulutuspäivät vuonna 1998

7

22.1.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Tilastoyhteistyön menettelytapoja koskeva sopimus

8

26.1.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Tuki tasa-arvo-ohjelman hankkeisiin

9

26.1.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Siivoustoimeen uusia menetelmä- ja aikastandardeja

10

30.1.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Yleissopimuksen noudattaminen

11

3.2.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Suomen Lääkäriliiton lakkovaroitus sairaaloille

12

20.2.

Kunnanhallituksille

Perhepäivähoitajia koskevat sopimusmääräykset 1.1.1998

13

20.2.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen opetusalan virka- ja työehtosopimus 1998–1999

14

25.2.

Kunnanhallituksille

Ammattijärjestöjen asema palo- ja pelastushenkilöstön
palvelussuhteen ehdoista neuvoteltaessa ja sovittaessa

15

25.2.

Kunnanhallituksille

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n lakon lopettaminen
 

16

11.3.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lääkärisopimus 1998–1999

17

19.3.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lappeenranta-seminaari 1998

18

23.3.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta

19

3.4.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

SETELIn ja SPALin asema paikallistasolla

20

3.4.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Suomen Konepäällystöliiton työtaistelun peruuntuminen

21

6.4.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

XI työmarkkinaseminaari Raumalla

22

6.4.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Eräitä ohjeita perhepäivähoitajan kodissa tapahtuvan perhepäivähoidon järjestämiseen

23

18.5.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Sopimuskorotukset ja talousarviot

24

12.6.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kokemuslisää koskevan työtuomioistuimen tuomion täytäntöönpano ja vuosilomauudistus

25

16.6.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Perhevapaita koskeva työsopimuslain muutos

26

21.8.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

C-palkkataulukot 1.1.1999 alkaen ja viranhaltijan 1.8.1998 alkaen muuttuneet palkkausta koskevat sopimusmääräykset

27

20.8.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Siivoustoimen uusia menetelmä- ja aikastandardeja

28

4.9.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Keskusjärjestöjen työaikatyöryhmän raportti

29

14.9.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntasektorille palkinto työkyvyn ja henkilöstötalouden kehittämisestä

30

18.9.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntatyönantajapäivät 1999

31

25.9.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten 1998–1999 palkantarkistukset 1.1.1999

32

6.10.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Tuntipalkkaisten työehtosopimuksen 1998–1999 palkantarkistukset 1.1.1999 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien

33

14.10.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Muutoksia vuoden 1998 ammattiyhdistyskoulutukseen ja vuoden 1999 hyväksyttyä ammattiyhdistyskoulutusta

34

19.10.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lisäys ja oikaisu yleiskirjeisiin 13/1998 ja 26/1998

35

19.10.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Suomen Konepäällystöliitto ry:n ja Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n ammattiyhdistyskoulutus syksyllä 1998
 

36

30.10.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Perhevapaita koskevat sopimusmuutokset

37

30.11.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Vanhat eläkkeet vuonna 1999

38

30.11.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntatyönantajapäivät 1999 lähestyvät

39

8.12.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Suomen Konepäällystöliitto ry:n ja Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n ammattiyhdistyskoulutus vuonna 1999
 

40

10.12.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Matkakustannusten korvausten tarkistaminen 1.1.1999 lukien

41

10.12.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Ammattilehti kuntatyönantajille

42

17.12.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Siivoustoimen uusia menetelmä- ja aikastandardeja

43

18.12.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Palo- ja pelastushenkilöstön työaikaselvitys 1998

44

22.12.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Suositus euron käyttöönotosta palkkahallinnossa


Yleiskirjeet 1997

Nro

Pvm

Kenelle

Asia

1

7.1.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Tuntipalkkaisten työehtosopimuksen 1995-1996 liitteeseen 6 lisätyt ja täydennetyt osaurakkahinnoittelut

 

 

 

 

2

10.1.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

EU:n neljännen tasa-arvo-ohjelman hankkeet -  tukihakemukset lähetettävä viimeistään 31.1.1997

 

 

 

 

3

17.1.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Opetusalan virka- ja työehtosopimus, ammatilliset oppilaitokset

 

 

 

 

4

3.2.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Siivoustoimeen uusia menetelmä- ja aikastandardeja

 

 

 

 

5

14.2.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Yhteistoimintasäännösten uudistaminen

 

 

 

 

6

18.2.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen alan voimassa olevat virka- ja työehtosopimusten määräykset

 

 

 

 

7

19.3.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

X työmarkkinaseminaari Raumalla

 

 

 

 

8

24.3.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntien eläkevakuutuksen järjestämät ammattijärjestöjen luottamusmiesten koulutuspäivät syksyllä 1997

 

 

 

 

9

24.3.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Uusi kunnallisen alan työsuojelu- ja työympäristösopimus ja lähestyvät työsuojeluvaalit

 

 

 

 

10

29.4.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lappeenranta 20-vuotisseminaari 1997

 

 

 

 

11

9.5.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

KYNK:n yleisohje kehittämishankkeiden yhteistoiminnasta sekä ohje viranhaltija- ja työntekijäjärjestöjen jäsenmaksujen perinnästä

 

 

 

 

12

15.5.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Ylityön enimmäismäärän laskentajakso lääkärisopimuksen soveltamisalalla

 

 

 

 

13

21.5.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Koulutussopimuksen mukaisen ruokailukustannusten korvauksen määrä

 

 

 

 

14

26.5.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Siivoustoimeen uusia menetelmä- ja aikastandardeja

 

 

 

 

15

26.5.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Palkka-asiamies

 

 

 

 

16

2.6.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Peruskoulun opetushenkilöstön palvelussuhdeopas 1997

 

 

 

 

17

4.6.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Virka- ja työehtosopimukset ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta

 

 

 

 

18

6.6.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Peruskoululain, lukiolain, aikuislukiolain, ammatillisista oppilaitoksista annetun lain ja ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain muutokset

 

 

 

 

19

9.6.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Muuttunutta työlainsäädäntöä

 

 

 

 

20

18.6.

Kunnanhallituksille

SPAL:n jäsenten paloalan lakon alkaminen ja lakkorajat

 

 

 

 

21

9.9.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

TS:n  palkkausjärjestelmän kehittäminen kunnissa yhteistyössä sopijaosapuolten tarkoittamalla tavalla

 

 

 

 

22

22.9.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Muutoksia vuoden 1997 ammattiyhdistyskoulutukseen ja vuoden 1998 hyväksyttyä ammattiyhdistyskoulutusta

 

 

 

 

23

16.10.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Virkavapauden myöntäminen Euroopan unionin palvelukseen määräajaksi siirtyville

 

 

 

 

24

22.10.

Kunnanhallituksille

SPAL:n jäsenten paloalan lakonuhkaan liittyvät asiat

 

 

 

 

25

30.10

Kunnanhallituksille

Paloalan kahteen peräkkäiseen lakonuhkaan liittyvät asiat

 

 

 

 

26

7.11.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Vanhat eläkkeet vuonna 1998

 

 

 

 

27

10.11

Kunnanhallituksille

Kansalaisten hengen ja terveyden turvaaminen edellyttää lakkorajaneuvottelujen käymistä myös Setelin uuden lakonuhan vuoksi

 

 

 

 

28

10.11.

Kunnanhallituksille

Kunta vastaa palolaitoksissa työskentelevien työturvallisuudesta ja järjestäytymisvapaudesta myös mahdollisen lakon aikana ja sen jälkeen

 

 

 

 

29

21.11.

Kunnanhallituksille

Kunnan tulee selvittää ketkä SPALin jäsenet ja mitkä SPALin yhdistykset ovat edelleen työrauhavelvoitteen piirissä

 

 

 

 

30

24.11.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Ammattilehti kuntatyönantajille

 

 

 

 

31

18.12.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen yleinen virka- ja työehto-sopimus 1998-1999

 

 

 

 

32

16.12.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Teknisten sopimus 1998-1999 ja kunnallinen tuntipalkkaisten työehtosopimus 1998-1999

 

 

 

 

33

18.12.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen opetusalan virkaehtosopimus 1998-1999

 

 

 

 

34

17.12.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Yhteistoimintamenettelyä koskevan yleissopimuksen muutokset, sopimus työsuojeluvaltuutetuille annettavasta vapautuksesta ja ansiomenetyksen korvaamisesta, työturvallisuuslain 9 §:n muutos voimaan 1.1.1998

 

 

 

 

35

31.12.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Vuoden 1997 yleiskirjeluettelo


Yleiskirjeet 1996 

Nro

Pvm

Kenelle

Asia

1

2.1.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lääkärisopimus 1996–1998

1a

5.1.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Oikaisu lääkärisopimusta 1996–1998 koskevaan yleiskirjeeseen

2

10.1.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Suositus Kuntien eläkevakuutuksen järjestämistä luottamusmiesten koulutuspäivistä

3

15.1.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntien eläkevakuutuksen järjestämät ammattijärjestöjen luottamusmiesten koulutuspäivät syksyllä 1996

4

18.1.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Koulutussopimuksen mukaisen ruokailukustannusten ja kurssikustannusten korvausten määrä

5

1.2.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Siivoustoimeen uusia menetelmä- ja aikastandardeja
 

6

2.2.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Palvelulisään oikeuttavan ajan vaikutus vuosilomaan
 

7

12.2.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Teknisten sopimuksen filosofia:
toiminnot tehokkaiksi palkkausta kehittäen

8

9.2.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lääkärisopimuksen 1995–1997 muuttuneet määräykset
 

9

12.2.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Laki lomautuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1996

10

14.2.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kokemuslisä ja sijaisten palkkaa koskevia ohjeita

11

29.2.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Määräaikainen kuntoutustuki

12

26.3.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työllisyys ja työaikakokeilut

13

12.4.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Sopimuskorotukset ja talousarviot

14

15.4.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

IX työmarkkinaseminaari Raumalla

15

15.4.

Kunnanhallituksille ja terveyskeskuksia ylläpitäville
kansanterveystyön kuntayhtymille

Terveyskeskuksen hammaslääkärien toimenpideluettelo sekä
thl- ja sv-koodien vastaavuusluettelo

16

6.5.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lappeenranta-seminaari vuonna 1996

17

13.5.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Suhtautuminen järjestöjen ohjeisiin palkkojen korottamisesta ja paikallisista sopimuksista

18

14.5.

Kunnanhallituksille

Satamakatsontamiehen palkkiota ei enää makseta

19

3.6.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Tasa-arvohankkeiden rahoitustuki haettavana

20

11.6.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Vuosilomalain muutos koskien lyhytaikaisessa työsuhteessa olevien vuosilomakorvausta

21

13.6.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen 1995–1996
liitteiden 1 ja 2 tarkistaminen 1.8.1996 lukien

22

24.6.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavaa taloudellista etua koskevien virka- ja työehtosopimusten muuttamisesta

23

1.7.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Laki kunnallisen viranhaltijan palvelussuhdeturvasta

24

8.7.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Virkasäännön mallin ja nimikirjaa koskevan suosituksen muuttaminen

25

27.8.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Uusi työaikalaki

26

30.8.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Suositus osa-aikatyön käytöstä ja työn jakamisesta kunta-alalla

27

4.9.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Virka- ja työehtosopimus kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 1995–1997 muuttamisesta 1.9.1996 lukien

28

12.9.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Yleiskorotus 1.10.1996 sekä naispalkka- ja matalapalkkaerä

29

20.9.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työehtosopimus kunnallisen tuntipalkkaisten työehtosopimuksen
1995–1997 tarkistamisesta 1.10.1996 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien

 

30

30.9.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Opetushenkilöstön nais- ja matalapalkkaerä

30/
oikaisu 1

3.10.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Korjaus opetushenkilöstön nais- ja matalapalkkaerää koskevaan yleiskirjeen A 30/1996 liitteeseen

31

30.9.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Nais- ja matalapalkkaerä 1.10.1996 lukien

31/
lisäys 1

3.10.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lisäys nais- ja matalapalkkaerää 1.10.1996 lukien koskevaan yleiskirjeeseen

31/
oikaisu 2

4.11.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Korjaus yleiskirjeeseen A 31/1996

32

30.9.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Nais- ja matalapalkkaerä 1.10.1996 lukien lääkärisopimuksen soveltamisalalla

33

1.10.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Virka- ja työehtosopimus teknisten sopimuksen 1995–1997 (TS-96) muuttamisesta 1.10.1996 lukien

34

30.9.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Virka- ja työehtosopimus teknisten sopimuksen1995–1997 (TS-96) muuttamisesta 1.9.1996 lukien

35

10.10.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Perhepäivähoitajia koskevat sopimusmääräykset 1.10.1996 lukien

36

14.10.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työaikalain soveltaminen lääkärisopimuksen soveltamisalalla

36/
oikaisu 1

30.10.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Korjaus työaikalain soveltamista lääkärisopimuksen soveltamisalalla koskevaan yleiskirjeen A 36/1996 liitteeseen

37

28.10.

Kunnanhallituksille

Suomen Palomiesliiton jäsenten edunvalvontaa koskeva välitystuomio

38

31.10.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työtuomioistuimen ratkaisu sairaalalääkärien päivystyskiistaan

39

4.11.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Jokaisen kunnan on otettava käyttöön TS:n palkkamääräykset ja päätös käyttöönotosta tulisi tehdä viimeistään 1.12.1996

40

6.11.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Vanhat eläkkeet vuonna 1997

41

7.11.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntatyönantaja on työnantajien ammattilehti

42

11.11.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Virkaehtosopimus kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen 1995–1997 palvelussuhdeturvaa koskevien määräysten tarkistamisesta 1.12.1996 lukien

43

11.11.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

"Työn iloa ja menestystä"

44

12.11.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työaikalaista poikkeamisesta annettujen lupien voimassaolo ja uusiminen

45

20.11.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työkykyä ylläpitävän toiminnan tehostaminen

46

21.11.

Kunnanhallituksille

Opas peruskoulujen ja lukioiden palkanlaskentaan

47

20.11.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Uuden työaikalain vaikutus lomittajien työaikoihin

48

21.11.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Uuden työaikalain vaikutus eräisiin keskeytymättömän kolmivuorotyön työtuntijärjestelmiin

49

26.11.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Vaikeavammaisten tulkkipalvelut

50

4.12.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Muutoksia vuoden 1996 ammattiyhdistyskoulutukseen ja vuoden 1997 hyväksyttyä ammattiyhdistyskoulutusta

51

10.12.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Nuohousyksikön hinnan määrittäminen

52

16.12.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Soveltamisohje kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) liitteiden 3–18 epäpätevyysalennusjärjestelmästä 1.1.1997alkaen

53

18.12.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Matkakustannusten korvausten tarkistaminen 1.1.1997 lukien

54

20.12.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunta-alan työmarkkinaosapuolten Euroopan tason sosiaalinen
vuoropuhelu

55

31.12.

Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Vuoden 1996 yleiskirjeluettelo