På svenska
Yleiskirje
6/2018
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2018–2019 (OVTES 2018–2019)

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2018–2019 on voimassa 1.2.2018–31.3.2020.

Oheisena tiedoksi sopijaosapuolten yhteiset Kunnallisen opetushenkilöstön 2018–2019 (OVTES 2018–2019) koskevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet. Soveltamisohjeiden lisäksi liitteinä ovat allekirjoituspöytäkirja, kilpailukykysopimuksen mukainen virka- ja työehtosopimus lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 lomarahasta, työ- ja virkaehtosopimus paikallisesta tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta, muuttuneet sopimusmääräykset sekä paikallisen järjestelyerän laskentaohje.

OVTES 2018–2019 palkkaliite ei ole tämän yleiskirjeen liitteenä. Sopimuskauden 1.5.2018, 1.12.2018 sekä 1.4.2019 korotetut palkat ja palkkiot löytyvät KT:n kotisivuilta www.kt.fi/sopimukset/ovtes/palkat-palkkiot.

Tämän yleiskirjeen soveltamisohjeliitteessä (Liite 2) ei käydä seikkaperäisesti läpi 1.8.2018–1.8.2020 välisenä aikana ammatillisissa oppilaitoksissa käyttöön otettavaa vuosityöaikajärjestelmää (OVTES osio C Liite 1). Ko. määräykset ovat kuitenkin tämä yleiskirjeen liitteessä 3, johon on koottu sopimuksen tulkintaa muuttavat pykälät. Ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikajärjestelmän käyttöön otosta järjestetään erikseen ko. oppilaitoksille suunnattua ohjeistusta ja koulutusta.

Kaikkia kunnallisia sopimusaloja koskeva työ- ja virkaehtosopimus paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta on tämän yleiskirjeen liitteenä 1 olevan OVTES 2018–2019 allekirjoituspöytäkirjan osana. Myös edelleen voimassa oleva kilpailukykysopimuksen mukainen, erillinen lomarahasopimus lomanmääräytymisvuosille 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 on tämän yleiskirjeen liitteessä 1. Lomarahasopimukseen liittyvää ohjeistusta on myös KT:n yleiskirjeessä 4/2016.

OVTES 2018–2019 sopijaosapuolet ovat yksimielisiä tämän yleiskirjeen sisällöstä.

Sopimuskirjat

Uusista virka- ja työehtosopimuksista 2018–2019 julkaistaan uudet sopimuskirjat sekä suomeksi että ruotsiksi. Sopimuskirjojen tilaamisesta tiedotetaan sähköpostitse KT-yhteyshenkilöille. OVTES 2018–2019 -sopimuskirjaan tullaan sisällyttämään myös eräitä teknisiä muutoksia, joita ei tässä yleiskirjeessä ole käyty läpi.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja    Markku Jalonen


Neuvottelupäällikkö    Hannu Freund

Liitteet 

  1. OVTES 2018–2019 allekirjoituspöytäkirja, Kilpailukykysopimuksen mukainen virka- ja työehtosopimus lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 lomarahasta sekä Työ- ja virkaehtosopimus paikallisesta tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta
  2. OVTES 2018–2019 soveltamisohjeet
  3. OVTES 2018–2019 muuttuneet sopimusmääräykset
  4. Ohje paikallisen järjestelyerän laskemisesta

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT