På svenska
Yleiskirje
30/00
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2001–2002

Oheisena lähetetään tiedoksi kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2001–2002 muuttuneet määräykset verrattuna voimassa olevaan KVTES:iin.

Uuden sopimuksen ovat Kunnallisen työmarkkinalaitoksen lisäksi allekirjoittaneet muut pääsopijajärjestöt paitsi AKAVA-JS ry. Kunnallisen pääsopimuksen 17 §:n nojalla uutta virka- ja työehtosopimusta ei sovelleta AKAVA-JS ry:n ja sen alayhdistysten jäseniin, vaan heihin sovelletaan edelleen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2000 määräyksiä eli heille ei makseta esim. yleiskorotuksia, palkkahinnoittelun alarajatarkistuksista aiheutuvia tms. palkankorotuksia. Mahdollisista soveltamisalamuutoksista ilmoitetaan välittömästi.

Uusi sopimus on voimassa 1.2.2001–31.1.2003. Sopimus on 15.12.2000 allekirjoitetun tulopoliittisen sopimuksen mukainen.

Uuden sopimuksen tärkeimmät materiaaliset muutokset on todettu tämän yleiskirjeen liitteessä 1.

Sisältöön vaikuttavat tekstimuutokset on merkitty reunaviivalla liitteessä 3. 

1.3.2002 voimaan tulevat palkkahinnoitteluliitteet lähetetään tiedoksi myöhemmin.

Opetusalan virka- ja työehtosopimusta, teknisten sopimusta ja tuntipalkkaisten työehtosopimusta sekä yhteistoiminta-asioita selostetaan erillisissä yleiskirjeissä.

Lääkärisopimuksesta ei ole saavutettu neuvottelutulosta ja neuvottelut jatkuvat. Lääkärisopimus 2000 on voimassa 31.1.2001 saakka.

Painettujen sopimusten tilaamisesta lähetään myöhemmin eri yleiskirje. Uusien sopimusten selostustilaisuuden järjestämisestä ilmoitetaan erikseen palkka-asiamiehille.

Tämän yleiskirjeen liitteessä 4 olevista soveltamisohjeista on saavutettu yksimielisyys Kunta-alan unioni ry:n, Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry:n ja Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry:n edustajien kanssa.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Heikki Saipio

Liitteet
1. KVTES:n tärkeimmät materiaaliset muutokset
2. Allekirjoituspöytäkirja
3. Muuttuneet sopimusmääräykset
4. Soveltamisohjeet
5. Ulkomaan päivärahat ja hotellikorvausten määrät