På svenska
Uutinen

HYVTES-sopimus neuvoteltiin hyvinvointialueille ja -yhtymille – painettu kirja ilmestyy syksyllä

Hyvinvointialan yleinen virka- ja työsuhdesopimus (HYVTES) 2023–2025 ilmestyy painettuna kirjana lokakuussa. Sopimus julkaistaan myös KT:n verkkosivulla.

Kokouksen osallistujat ovat kokoontuneet neuvottelupöydän ympärille, jolla on kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia. Kuva: Eeva Anundi.

HYVTES on hyvinvointialalle eli hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymille neuvoteltu uusi yleinen virka- ja työehtosopimus. Sopimus on voimassa 1.3.2023–30.4.2025. HYVTES on hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus samaan tapaan kuin  Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) on kunta-alalla.

HYVTES sisältää sopimusmääräyksiä, joita sovelletaan kaikkiin hyvinvointialueilla tai -yhtymissä työskenteleviin. Tällaisia määräyksiä ovat muun muassa vuosilomia, virka- ja työvapaita sekä perhevapaita koskevat määräykset.

Sopimuksen rakenteessa on samankaltaisuutta KVTESin kanssa, mutta HYVTES ei ole sisällöltään täysin sama kuin KVTES.

– Uuden sopimuksen määräysten pohjana on KVTESin sopimusmääräyksiä, mutta kaikki HYVTESissä olevat sopimusmääräykset on käyty neuvotellen läpi sopijaosapuolten kanssa. Tällöin on tarkistettu, että sopimusmääräys vastaa hyvinvointialan toiminnan tarpeita ja soveltuu alalla tehtävään työhön, kertoo neuvottelujohtaja Henrika Nybondas-Kangas.

HYVTES on yksi hyvinvointialalla noudatettavista virka- ja työehtosopimuksista

HYVTESissä määritellään myös palvelussuhteen ehdot noin 26 000:lle hyvinvointialueilla ja -yhtymissä työskentelevälle palkansaajalle

Sopimuksen suurimmat ammattiryhmät ovat palo- ja pelastustoimen henkilöstö, toimisto- ja hallintotehtävissä työskentelevät sekä ruokapalveluhenkilöstö. Sopimuksessa on tekniselle henkilöstölle, kuten palo- ja pelastushenkilöstölle, oma liite.

– Teknisen alan liitteen sopimusmääräykset on neuvoteltu sopijaosapuolten kesken. Teknisen alan liite sisältää teknistä alaa koskevia palkkausmääräyksiä ja työaikamääräyksiä. Määräysten sisällöissä on joitain eroja verrattuna Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukseen, sanoo neuvottelujohtaja Anne Kiiski.

Hyvinvointialan muut virka- ja työehtosopimukset ovat Lääkärien virka- ja työehtosopimus sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön virka- ja työehtosopimus.

Painettu sopimuskirja ilmestyy lokakuussa

HYVTESin sopimusmääräykset on julkaistu KT:n yleiskirjeessä 16/2023.

HYVTES 2022–2025 ilmestyy painettuna kirjana lokakuussa, ja sen voi tilata KT:n Linja-palvelusta. Sopimus julkaistaan myös KT:n verkkosivulla.