På svenska
Uutinen

Hyvinvointialalle yleinen virka- ja työehtosopimus

KT ja pääsopijajärjestöt ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen hyvinvointialan yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta 2023–2025. Neuvottelutulos hyväksyttiin KT:n hyvinvointialuejaostossa ja sopijaosapuolten hallinnoissa 7. maaliskuuta.

Toimistossa tehdään töitä tietokoneella.  Kuva: Eeva Anundi.

Hyvinvointialan yleistä virka- ja työehtosopimusta (HYVTES) sovelletaan 1. maaliskuuta alkaen. Se on yksi kolmesta hyvinvointialueilla ja -yhtymissä sovellettavista sopimuksista. Muita sopimuksia ovat Lääkärien virka- ja työehtosopimus (LS) 2022–2025 ja Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus 2022–2055 (SOTE-sopimus). HYVTESin sopimuskausi päättyy kuten muiden hyvinvointialan sopimusten eli 30. huhtikuuta 2025. 

HYVTES sisältää yleisiä palvelussuhteen ehtoja koskevia määräyksiä, joita sovelletaan kaikkiin hyvinvointialueilla ja -yhtymissä työskenteleviin. Tällaisia määräyksiä ovat muun muassa vuosilomia, virka- ja työvapaita sekä perhevapaita koskevat määräykset. HYVTES sisältää myös määräykset hyvinvointialueiden ja -yhtymien luottamusmiehistä ja työsuojeluvaltuutetuista.

Sen lisäksi, että HYVTES on yleinen virka- ja työehtosopimus hyvinvointialalla, siinä määritellään palvelussuhteen ehdot noin 25 500 palkansaajalle. Sopimuksen piirissä tehdään töitä yli 1 800 ammattinimikkeellä. Suurimmat ammattiryhmät ovat palo- ja pelastushenkilöstö, toimisto- ja hallintotehtävissä työskentelevä henkilöstö sekä ruokapalveluhenkilöstö. Sopimuksessa on tekniselle henkilöstölle, kuten palo- ja pelastushenkilöstölle, oma liite.

Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus (HYVTES)

  • Sopimuskausi on 1.3.2023–30.4.2025.   
  • Sopimuksen piirissä on noin 25 500 palkansaajaa.
  • Keskimääräinen kokonaisansio on 3 380 euroa kuukaudessa.
  • Sopimuksen piirissä olevista naisia on 56 prosenttia.
  • Palkansaajien keski-ikä on 46,5 vuotta. Naisten keski-ikä on 47,7 ja miesten 44,9, vuotta.
  • Toisen asteen koulutus on 43 prosentilla ja alempi tai ylempi korkeakouluasteen koulutus 34 prosentilla.
  • Yleisin tutkinto on pelastajan tutkinto (palomies). Muut yleisimmät tutkinnot ovat merkonomin tai tradenomin tutkinto.

HYVTESin yleisimmät ammattinimikkeet

 

Lukumäärä

Palomies

2 551

Toimistosihteeri

1 750

Vahtimestari

566

Palvelusihteeri

543

Logistiikkatyöntekijä

474

Ravitsemistyöntekijä

439

Paloesimies

418

Ylipalomies

412

Tekstinkäsittelijä

408

Projektipäällikkö

312

Suunnittelija

300

Palomestari

291