På svenska
Tiedote

TE-palvelut siirtymässä kunnille poikkeuksellisella menettelyllä

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM tiedotti 1. syyskuuta ministerityöryhmän linjauksista TE-palveluiden siirtämisestä kunnille vuoden 2024 aikana. Linjauksen mukaan TE-toimistojen henkilöstö siirtyisi kunnille liikkeen luovutuksella. Menettely on poikkeuksellinen ja rajoittaa kuntien mahdollisuuksia toteuttaa TE-palveluja.

jalankulkijat kiiruhtavat suojatiellä. Kuva: Pixhill.

Hallitus päätti kevään 2021 puoliväliriihessä jatkavansa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Työllisyyspalvelujen siirto valtiolta kunnille on ollut kuntien pitkäaikainen toive. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT pitää TE-palvelujen siirtymistä kunnille hyvänä asiana, koska kunnat voivat näin edistää alueensa työllisyyttä.

Linjaus liikkeenluovutusmenettelystä ainutkertainen

Syyskuun alussa annetun TEM:n tiedotteen mukaan ministerityöryhmä totesi kokouksessaan, että TE-toimistojen henkilöstö siirtyy kuntiin virkamieslain mukaisesti liikkeen luovutuksella tehtäviensä mukana ja pääsääntöisesti voimassa olevilla tehtävänkuvilla.

– Aikaisemmin vastaavissa tilanteissa on todettu, ettei viranomaistehtäviä voida siirtää kunnilta valtiolle liikkeen luovutuksena. Valtio oli tätä mieltä esimerkiksi siirrettäessä toimeentulotehtäviä Kelaan, ihmettelee Vantaan henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen, joka toimii myös KT:n valtuuskunnan puheenjohtajana.

Toimeentulotuen siirrossa Kelalle vuonna 2017 vedottiin Euroopan yhteisön tuomioistuimen näkemykseen siitä, että liikkeen luovutuksena ei ole pidettävä julkisyhteisön rakenteen uudelleenjärjestämistä tai hallinnollisten tehtävien siirtämistä julkisyhteisöltä toiselle. Sen vuoksi henkilöstön liikkeen luovutus ei ollut tuolloin mahdollinen.

Kuntatyönantajat odottavat hallituksen päätöksiltä linjakkuutta

TE-palvelujen siirtoa koskeva hallituksen esitys valmistellaan syyskuun aikana. KT pitää välttämättömänä, että ministerityöryhmän linjaus arvioidaan juridisesti uudestaan. Viranomaistehtäviä uudelleen järjesteltäessä lainsäädäntöä ei voida tulkita tilanteen mukaan. Ei voi olla niin, että tilannetta tulkitaan toisin, kun valtio on luovuttajan ja kunta vastaanottajan roolissa, kuin tilanteessa, jossa roolit ovat toisin päin.

Jos arvioinnissa päädytään siihen, että viranomaistehtävien siirto liikkeen luovutuksena on mahdollista valtion ja kuntien välillä, kunkin siirron kohdalla on erikseen arvioitava, täyttyvätkö liikkeen luovutuksen kriteerit. Sen arviointi, onko kyseessä liikkeen luovutus, on usein haasteellista.

– Valtiolta kaivataan linjakkuutta näissä merkittävissä kuntatyönantajia koskevissa asioissa, toteaa toimitusjohtaja Markku Jalonen. – Kunnille on myös korvattava uudistuksen myötä tulevat kustannukset täysimääräisesti, koska samalla muutetaan työnhakijan palvelua enemmän henkilöstöresurssia vaativaan suuntaan.

Linjaus rajoittaa TE-palvelujen tuottamista tarkoituksenmukaisesti

Nykyisissä työllisyyden kuntakokeiluissa työllisyyden hoidon tehtävissä työskentelevistä merkittävä osa on työsuhteisia. Valtiolta siirtyvistä henkilöistä suurin osa on virkasuhteisia, joten siirto liikkeenluovutuksella rajaa työnantajan mahdollisuutta määrittää palvelussuhteen muoto työllisyyspalvelujen tuottamisen kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. 

Kirsi-Marja Lievosen mukaan kunnissa on tahto tehdä asiat oikeasti hyvin ja löytää parhaat ratkaisut. – Valtion toimintatavat eivät varmasti sovellu sellaisenaan kuntiin, mutta tulemme joka tapauksessa rekrytoimaan valtiolta vapautuvia resursseja, aivan kuten Kelakin aikanaan rekrytoi kuntien aiempaa henkilöstöä.  Tuolloin kunnissa sijoitettiin uudelleen paljon henkilöstöä. Valtiokin voi isona työnantajana tehdä samaa hyvän henkilöstöpolitiikan nimissä.

Lisätietoja:

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

toimitusjohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 7710
KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja, Vantaan henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen, puh. 040 570 5593

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT