På svenska
Tiedote

Työperäisestä maahanmuutosta on tehtävä sujuvaa ja nopeaa

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT vaatii, että työperäistä maahanmuuttoa tulee lisätä ja ulkomaalaisten työntekijöiden lupaprosesseja nopeuttaa. Maahanmuuton lisääminen tulee ottaa osaksi tulevan hallituksen ohjelmaa.

Maahanmuuttajat suomessa, kuvitus

KT painottaa, että julkinen sektori kärsii jo nyt pahasta työvoimapulasta. Pulaa työntekijöistä on terveydenhuollossa ja varhaiskasvatuksessa, mutta myös muilla aloilla. Väestön vanheneminen ja syntyvyyden lasku vaikeuttavat tilannetta tulevaisuudessa.

– Työperäinen maahanmuutto tulee ottaa vakavaan tarkasteluun viimeistään ensi hallituskaudella. Jos henkilöstöä ei ole palkattavissa, joudumme pian tilanteeseen, jossa kuntien ja hyvinvointialueiden on rajattava joko julkisten palveluiden piiriin pääsevien asiakkaiden määrää tai leikattava palveluja, sanoo toimitusjohtaja Markku Jalonen.

Jalonen viittaa myös viikonloppuna esiin tulleeseen tapaukseen, jossa Suomessa kouluttautunut ja suomea osaava sairaanhoitaja lähti maasta Maahanmuuttoviraston virheiden ja pitkän lupaprosessin vuoksi.

– Tässä yksittäistapauksessa moni asia on mennyt pieleen, mutta tapaus kertoo myös yleisempää sanomaa viranomaisprosessien monimutkaisuudesta. Suomella ei ole todellakaan varaa toimia näin, Jalonen sanoo.

Lupaprosessit ovat hitaita ja kalliita

Ulkomaan kansalaisen työnteko-oikeus Suomessa riippuu nykyisin muun muassa siitä, minkä maan kansalainen hän on, millaista työtä tekee ja kuinka pitkään hän aikoo työskennellä Suomessa. 

Ulkomailla hankittua koulutusta ja työkokemusta ei useinkaan hyväksytä Suomessa, vaan muuttaja joutuu Suomessa kouluttautumaan lisää ja opettelemaan lisäksi suomen kielen. Näin on erityisesti monissa terveys- ja sosiaalialan ammateissa, jotka ovat tiukasti säänneltyjä.

– Nykyiset lupamenettelyt ovat liian raskaita, hitaita ja kalliita. Vastuu prosessista ja sen kustannuksista on jätetty täysin yksittäisen työnhakijan tai työnantajan harteille, sanoo KT:n kehittämispäällikkö Sirpa Sivonen.

Sivosen mukaan oppilaitoksille, kuten ammattikorkeakouluille, tarvitaan välittömästi pysyvää rahoitusta ulkomaisten tutkintojen täydentämiseen. Myös Valviran lupaprosesseja on syytä uudistaa ja digitalisoida.

– Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkinnon lupaprosessi saisi kohtuuden nimissä kestää enintään kaksi viikkoa. Myös lupien hinnoittelua tulee tarkistaa kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle, Sivonen sanoo.

KT haluaa lisätä ja parantaa myös kielitutkintoihin johtavaa koulutusta sekä työnantajien ja työyhteisöjen rekrytointi- ja monimuotoisuusosaamista. Työperäisen maahanmuuton edistäminen tulee rahoittaa pysyvästi valtion budjetista. Nykyisin rahoitus on lyhytkestoisten projektien varassa, mitä tekee toiminnasta epävarmaa.

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Sirpa Sivonen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2365
Matkapuhelin:
+358 50 571 8001
Sähköposti:
Sirpa.Sivonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT