Suomeksi
Pressmeddelande

Den arbetsrelaterade invandringen måste bli smidig och snabb

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT kräver att den arbetsrelaterade invandringen ökas och tillståndsprocesserna för utländska arbetstagare påskyndas. Den utökade invandringen ska tas med i nästa regeringsprogram.

Maahanmuuttajat suomessa, kuvitus

KT betonar att den offentliga sektorn redan nu lider av en allvarlig brist på arbetskraft. Det råder brist på personal inom hälso- och sjukvården samt inom småbarnspedagogiken, men även inom andra områden. Den åldrande befolkningen och den sjunkande nativiteten försvårar situationen i framtiden.

– Den arbetsrelaterade invandringen måste granskas på allvar senast under nästa regeringsperiod. Om det inte finns personal att anställa kommer vi snart hamna i en situation där kommunerna och välfärdsområdena måste begränsa antingen antalet kunder som får tillgång till offentliga tjänster eller skära ner på tjänsterna, säger verkställande direktör Markku Jalonen.

Jalonen hänvisar också till det fall som inträffade under helgen, då en sjuksköterska som utbildat sig i Finland och lärt sig finska lämnade landet på grund av Migrationsverkets misstag och den långa tillståndsprocessen.

– I detta enskilda fall har många saker gått snett, men det berättar också mer allmänt om hur komplicerade myndighetsprocesserna är. Finland har verkligen inte råd att agera på det här sättet, säger Jalonen.

Långsamma och dyra tillståndsprocesser

En utländsk medborgares rätt att arbeta i Finland beror numera bland annat på vilket lands medborgare hen är, hurdant arbete hen utför och hur länge hen tänker arbeta i Finland.

Utbildning och arbetserfarenhet som förvärvats utomlands godkänns ofta inte i Finland, utan personen måste vidareutbilda sig i Finland och dessutom lära sig finska. Detta gäller i synnerhet många yrken inom social- och hälsovårdssektorn, som är strängt reglerad.

– De nuvarande tillståndsförfarandena är för tunga, långsamma och dyra. Ansvaret för processen och kostnaderna för den har helt och hållet lagts på den enskilda arbetssökanden eller arbetsgivaren, säger Sirpa Sivonen, utvecklingschef vid KT.

Enligt Sivonen behövs det omedelbart permanent finansiering för att komplettera utländska examina vid läroanstalter, såsom yrkeshögskolor. Valviras tillståndsprocesser behöver också förnyas och digitaliseras.

– Tillståndsprocessen för en social- och hälsovårdsexamen bör rimligen ta högst två veckor. Också prissättningen av tillstånden bör justeras till en internationellt konkurrenskraftig nivå, säger Sivonen.

KT vill också öka och förbättra den utbildning som leder till språkexamina samt rekryterings- och mångfaldskompetensen bland arbetsgivare och personal. Främjandet av arbetsrelaterad invandring måste finansieras permanent ur statsbudgeten. I nuläget är finansieringen beroende av kortsiktiga projekt, vilket gör verksamheten osäker.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Sirpa Sivonen

utvecklingschef
Telefon:
+358 9 771 2365
Mobiltelefon:
+358 50 571 8001
E-post:
Sirpa.Sivonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT