På svenska
Uutinen

Sote-alalla on monia hyvinvointia tukevia tekijöitä

Työterveyslaitoksen tuore tutkimus osoittaa, että hyvinvointia sote-alan töissä on mainettaan parempaa. Työntekijöiden hyvinvointia tukevat muun muassa oikeudenmukainen johtaminen ja merkityksellinen työ.

Lääkäri hoitaa lapsipotilasta. Kuva: Pixhill.

Yli kaksi kolmasosaa Työterveyslaitoksen Henkilöstön hyvinvointitutkimukseen vastanneista kokee työnsä mielekkääksi. Työhönsä panostaa hyvin paljon tai paljon 88 prosenttia vastaajista. Tukea hyvinvointiinsa sote-alan työntekijät saavat toimivasta yhteistyöstä ja esihenkilöistään.

Tiedot perustuvat Työterveyslaitoksen työtä, työyhteisöjä ja johtamista koskevaan kyselyyn.

Useat tekijät vaikuttavat työhyvinvointiin

Lähiesihenkilön toiminta on yksi työntekijöiden hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Pandemian aikana on korostettu esihenkilöiden toiminnan merkitystä ja esihenkilöt näyttävät onnistuneen, sillä yli 70 prosenttia vastaajista vuonna 2021 koki esihenkilönsä oikeudenmukaiseksi. Tämä on kuin vuonna 2019 ja vuodesta 2000 tilanne on parantunut lähes 10 prosenttiyksikköä.

71 prosenttia vastaajista arvioi työnsä mielekkääksi. 21 vuoden aikana osuus on vaihdellut vain vähän.

Työyhteisönsä yhteistyön arvioi toimivaksi 66 prosenttia. Osuus oli sama kuin kaksi vuotta aiemmin, mutta viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2000.

Sote-alan hyvinvointia halutaan kehittää

Vaikka sote-alan työpaineet ja työstressi ovat koronapandemian aikana kasvaneet, näyttää hyvinvointi sote-alan töissä olevan mainettaan parempaa. Lisäksi työntekijöiden halu panostaa työhönsä sekä työn kokeminen mielekkääksi osoittavat, että työtä pidetään motivoivana.

Tämä antaa mahdollisuuksia jatkaa sote-alan hyvinvoinnin parantamista ja kehittämistä. KT on jo pitkään esittänyt sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen ohjelmaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vastikään ehdottanut valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan hyvän työn edellytysten ohjelman käynnistämistä. Sen tavoitteena on parantaa johtamista ja työturvallisuutta sekä vähentää työn psykososiaalisia riskitekijöitä sekä työssä esiintyvää väkivaltaa ja häirintää. Ohjelmassa seurataan työhyvinvoinnin kehittymistä tulevilla hyvinvointialueilla.

Henkilöstön hyvinvointitutkimus on osa Kunta- ja hyvinvointialan henkilöstön seurantatutkimusta, ja se tehdään vuorovuosin Kunta10-tutkimuksen kanssa. Kyselytutkimus on tehty jo yhdeksän kertaa vuodesta 2000 alkaen.

Muualla verkossa