På svenska
Uutinen

Kuntoutusrahan myöntämisen perusteet selkiytyvät ja siirtyminen etuuksien välillä helpottuu

Kuntoutusrahan myöntämisen perusteisiin liittyvä lakimuutos tulee voimaan 1.1.2023. Jatkossa asiakas voi saada kuntoutusrahaa koko kuntoutuksen ajalta ja siirtyä aiempaa helpommin kuntoutusrahan ja muiden Kelan etuuksien välillä.

Lomakkeiden täyttöä yhdessä. Kuva: Pixhill

Lakimuutoksen myötä työttömällä tai satunnaisesti työskentelevällä henkilöllä on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa aiempaa joustavammin.

Kelan ammatilliseen kuntoutukseen osallistuva työtön henkilö voi valita työttömyysetuuden sijaan kuntoutusrahan sille ajalle, jonka hän odottaa kuntoutuksen alkamista kuntoutuspäätöksen saatuaan.

Työttömänä oleva voi saada kuntoutusrahaa myös kuntoutusjaksojen väliajalle sekä tilanteessa, jossa henkilö aloittaisi kuntoutuksen aikana osa-aikaisen tai satunnaisen työskentelyn.

Kuntoutusrahan hakuaika pitenee

Kuntoutusrahan hakuaika pitenee neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen.

Jatkossa perustoimeentulotuelta kuntoutukseen siirtyvä asiakas saa kuntoutusrahan ilman omavastuuaikaa. 

Kuntoutusrahaa voidaan maksaa myös niin sanottujen joustopäivien ajalta. Joustopäivät liittyvät tilanteeseen, jossa henkilö ei voi osallistua kuntoutukseen viitenä päivänä viikossa työ-, opiskelu- tai toimintakykynsä heikentymisen takia. 

Kela maksaa kuntoutusrahaa joustopäiviltä, jos henkilö osallistuu Kelan järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen ja kuntoutusta on  3–5 päivänä viikossa. Lisäksi edellytyksenä edun saamiselle on, että henkilö on estynyt tekemästä työtä joustopäivinä ja Kela on määritellyt joustopäivät mahdollisiksi kyseisessä kuntoutuspalvelussa.

Kuntoutusrahaa maksetaan työterveyshuoltolakiin perustuvan työkokeilun ajalta jatkossa enintään 45 arkipäivää. Työkokeilun täytyy perustua työterveyshuollossa havaittuihin työkyvyn ongelmiin, ja työnantajan täytyy maksaa sen ajalta palkkaa.

Nämä muutokset lakiin Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista tulevat voimaan 1.1.2023.

Muualla verkossa