Uutinen

Sisäilma-asioiden hoitamisessa tarvitaan yhteistyötä

Kuntien sisäilmatilanteita selvittävien moniammatillisten sisäilmaryhmien tuen tarve vaihtelee kunnan koon mukaan. Yhteistä on kuitenkin se, että ne tarvitsevat ulkopuolista tukea sisäilma-asioiden hoitamiseen.

Lomakkeiden täyttöä yhdessä. Kuva: Pixhill

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Suomen Kuntaliiton ja FCG:n toteuttamassa SisäPri-selvityksessä tarkastellaan kuntien sisäilmaryhmien tuen tarvetta ja merkitystä päätöksenteossa. 

Selvityksestä saatuja tuloksia hyödynnetään hallituksen Terveet tilat 2028 -toimintaohjelmassa, jonka tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Ohjelmassa on tehty kunnille Terveet tilat -toimintamalli, joka kokoaa ja välittää tietoa, ohjeita ja hyviä käytäntöjä julkisten rakennusten ennakoivasta kiinteistönhoidosta.

Sisäilmaryhmät tarvitsevat tukea ulkopuolisilta asiantuntijoilta

Selvityksen mukaan kuntien sisäilmaryhmät tarvitsevat tukea altistumisolosuhteiden ja sisäilmaongelmien terveydellisen merkityksen arviointiin. Päteviä ulkopuolisia asiantuntijoita tarvitaan myös tekemään rakennuksiin liittyviä selvityksiä sekä korjaussuunnitelmia. 

Sisäilmaryhmät tarvitsevat myös ohjeistusta sen arviointiin, milloin rakennusta on tutkittu ja korjattu riittävästi sekä ylipäätänsä ohjeistusta ja toimintatapoja sisäilmaongelmien hallintaan. 

Kuntien sisäilmaryhmille lähetetyn kyselyn perusteella tuen tarve vaihtelee kunnan koon mukaan. 

Yleisesti suurimmissa, yli 50 000 asukkaan kunnissa tarve on ensisijaisesti päteville korjaussuunnittelijoille. Alle 50 000 asukkaan kunnissa toivotaan puolestaan tukea sen arvioimiseen, milloin rakennusta on tutkittu ja korjattu riittävästi. 

Sisäilmaryhmätyöskentelyyn tueksi toivotaan enemmän aikaa sekä koulutusta kaikenkokoisissa kunnissa.

Sisäilmatyöllä vaikutetaan päätöksentekoon

Kuntien sisäilmaryhmien laatimat selvitykset toimivat työvälineinä, kun sisäilmaan liittyvistä korjauksista tai investoinneista tehdään päätöksiä.

Selvityksen perusteella sisäilmaryhmien merkitys korostuu etenkin altistumisolosuhteiden, sisäilmaongelmien terveydellisen merkityksen ja toimenpiteiden kiireellisyyden arvioinnissa.

SisäPri-hankkeen loppuraportti julkaistaan kesällä 2021.

Muualla verkossa