På svenska
Uutinen

Mielenterveyden manifesti työelämään

Mielenterveyden edistäminen ja työelämän mielenterveysongelmien ehkäisy ovat parhaita investointeja työelämään. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut työpaikoille mielenterveyden manifestin, jonka edistämiseen työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sitoutuneet. Manifestin teesit kannattaa ottaa käyttöön kaikilla kuntatyöpaikoilla.

Mielenterveysongelmat ovat johtava syy työkyvyttömyyseläkkeisiin ja sairauspoissaoloihin. OECD:n arvion mukaan mielenterveyden häiriöiden kustannukset ovat Suomessa vuosittain noin 11 miljardia euroa.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen, yrittäjien ja kirkon edustajat sekä mielenterveyden asiantuntijat kokoontuivat maanantaina 22.3.2021 sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen koollekutsumaan työelämän ja mielenterveyden pyöreään pöytään. Keskustelussa etsittiin ratkaisuja siihen, miten työpaikoilla voitaisiin paremmin tukea työntekijöiden mielenterveyttä. KT:n edustajana pyöreään pöytään osallistui työelämän kehittämisen asiantuntija Anna Kukka.  

Pyöreässä pöydässä työstettiin myös ministeriön valmistelemaa mielenterveyden manifestia, ja kaikki osallistujat sitoutuivat viemään sen viestejä eteenpäin.

Mielenterveysongelmiin on tärkeä puuttua riittävän varhain

Pyöreän pöydän keskustelu toimi avauksena sille, miten mielenterveydestä saadaan työelämän voimavara, jota voidaan ylläpitää ja vahvistaa työyhteisöissä. Keinoja tähän ovat muun muassa työkykyjohtaminen, työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö sekä työpaikan vakiintuneet toimintamallit mielenterveyden tukemiseen.

Keskustelussa korostettiin myös varhaisen puuttumisen tärkeyttä eli sitä, että tukea on tarjottava heti, kun ensimmäiset merkit työn kuormittavuudesta havaitaan. Avun saamiseen täytyy olla mahdollisimman matala kynnys.

Mielenterveyden manifestiin koottuja teesejä on tarkoitus viedä eteenpäin myös vuoden alussa käynnistyneessä Työelämän mielenterveysohjelmassa. Ohjelmassa painotetaan mielenterveyttä voimavarana ja työkykyongelmien ennaltaehkäisyä yhdessä työterveyshuollon kanssa. Ohjelman tavoitteena on lisätä työpaikkojen valmiutta vahvistaa työntekijöiden mielenterveyttä ja kykyä hallita mielenterveyttä uhkaavia riskejä.

Mielenterveyden manifesti työelämään

Mielenterveyden manifesti sisältää kymmenen teesiä työelämään. Ne kannattaa ottaa käyttöön myös kaikilla työpaikoilla.

 1. Yksin pärjäämisen aika on ohi. Työyhteisön sosiaalinen tuki kannattelee myös muutostilanteissa ja kriiseissä. Yhteisöllisyyden rakentaminen on meidän jokaisen vastuulla.
   
 2. Työkyky on määriteltävä uudelleen. Vaikka ei ole terve, voi olla työkykyinen. Sitoudumme rakentamaan kaikille mahdollisimman hyvät edellytykset toimia ja osallistua työhön. Työn kuuluu tukea mielenterveyttä.
   
 3. Hyvän mielenterveyden perusta työssä on hyvissä työolosuhteissa. Jokaisella on oikeus hyvään johtamiseen, kunnolliseen työn organisointiin sekä työstä saatuun palautteeseen ja arvostukseen. Myös esihenkilöt tarvitsevat tukea omaan työhönsä.
   
 4. Kohtuus kunniaan! Oikein mitoitettu työ luo pohjan hyvinvoinnille ja hyvin tehdylle työlle. Hyvinvoiva työntekijä saa aikaan tulosta, on aloitteellinen ja on valmis joustamaan.
   
 5. Mielenterveys on menestystekijä. Kun mielenterveys on hyvä, olemme yksilöinä ja yhteisöinä hyvinvoivia, kehittymis- ja muutoskykyisiä sekä tuottavia. Hyvinvoivat työntekijät ja työyhteisöt ovat myös työpaikan vetovoimatekijä.
   
 6. Tunteet ovat osa työelämää. Vahvistamme kaikille turvallista ja sallivaa ilmapiiriä niin, että mielenterveydestä ja pulmista työssä voidaan puhua ja niitä on mahdollista ratkoa yhdessä.
   
 7. Käyttäydytään kaikki ihmisiksi! Näytämme jokainen esimerkkiä siinä, miten toinen toisiamme kohtelemme. Huonoa käytöstä voi ennaltaehkäistä organisaatiotason toimilla ja siihen tulee puuttua.
   
 8. Edistämme ymmärrystä siitä, että hyvä työkykyjohtaminen työuran kaikissa vaiheissa on työpaikan strategista toimintaa. Sillä on vaikutusta asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyteen sekä tuottavuuteen.
   
 9. Panostamme ongelmien ennaltaehkäisyyn ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Niin vähennämme heikentyneen mielenterveyden seurauksia työntekijälle, työpaikalle ja yhteiskunnalle. Työterveyshuolto toimii työpaikan kumppanina myös mielenterveyden edistämisessä.
   
 10.  Avaimet hyvän mielenterveyden kehittämiseen työssä ovat työpaikoilla itsellään. Pidämme yhdessä huolta mielenterveydestä!

Muualla verkossa

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT