På svenska
Uutinen

Toimintamalli koko työyhteisön mielenterveyden tukemiseen

Työterveyslaitos ja MIELI Suomen Mielenterveys ry rakentavat toimintamallia, jossa työpaikka ja työterveyshuolto tukevat työntekijöiden mielenterveyttä yhteistyössä. Mallissa katse käännetään sairauksien hoitamisesta niiden ennakointiin sekä yksilöistä koko työyhteisöön. Valtakunnallista mielenterveysviikkoa vietetään 22.–28.11.2021.

Mielenterveyden häiriöistä johtuvat pitkät sairauspoissaolot sekä työkyvyttömyyseläkkeet ovat lisääntyneet merkittävästi työelämässä. Työkykyjohtamisen keinoilla voidaan kuitenkin tukea työntekijöitä psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa.

Työterveyslaitoksen ja MIELI ry:n hankkeessa kehitetään työterveysyhteistyön prosesseja. Tavoitteena on myös vahvistaa työterveyshuollon roolia työpaikan työkykyjohtamisen kumppanina. Hankkeessa kehitettävä toimintamalli julkaistaan syksyllä 2022, ja sei tulee kaikkien työpaikkojen ja työterveyshuoltojen hyödynnettäväksi.

Mallista konkretiaa mielenterveyden tukemiseen

Mallin kehittämisessä on mukana yhteensä 25 pilottia, joissa on edustettuna työpaikka ja sen työterveyshuolto. Jokaisella parilla on oma kehittämistavoite, joka voi liittyä esimerkiksi työpaikkaselvitysprosessiin, palautumisen tukemiseen tai esihenkilötyöhön.

Hankkeessa etsitään kaikille sopivia, yksinkertaisia tapoja parantaa toimintatapoja. Usein on tarpeen sopia selvemmin, kuka tekee, missä ja milloin ja miten tekemistä seurataan. Myös työnantajan, työsuojelun, luottamusorganisaation ja työterveyshuollon yhteistyötä kannattaa arvioida uudelleen.

Työterveyshuollon näkökulmasta mielenterveys otetaan huomioon työpaikkaselvityksessä ja toimintasuunnitelmassa samoin kuin tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mutta toimet kohdistuvat pitkälti yksilöihin Hankkeessa halutaan rakentaa varhaisen tuen mallia työyhteisöille sekä keskittyä erityisesti ennaltaehkäiseviin toimiin.

Kehittämistyössä hyödynnetään syyskuussa 2021 julkaistun Mielenterveyden tuen työkalupakin työkaluja. Malli kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämään Työelämän mielenterveysohjelmaan.

Muualla verkossa