På svenska
Uutinen

Miten KT on varmistamassa kuntien ja hyvinvointialueiden henkilöstön saatavuutta?

Osaajapula on tullut näkyviin aiempaa laajemmin koko kunta-alalla. KT on pyrkinyt vaikuttamaan esityksillään asian ratkaisemiseen esimerkiksi hallituksen puoliväli- ja budjettiriihien kautta sekä lainsäädäntöön vaikuttamalla. Vaikuttamistyö jatkuu muun muassa kolmikantaisissa työryhmissä.

Kehittämisohjelmista päästävä pikaisesti käytäntöön

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti marraskuussa ohjelman sote-henkilöstön työvoimapulan ratkaisemiseksi. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti hankkeen, jolla vaikutetaan muiden alojen henkilöstön saatavuuteen Suomessa. KT on mukana molemmissa valmisteluissa ja odottaa jo hallituksen huhtikuun kehysriihestä päätöksiä.

– On ollut tärkeää saada työmarkkinajärjestöt ja ministeriöt saman pöydän ääreen. Nyt tarvitaan kuitenkin ripeitä toimia ja hallituksen päätöksiä, jotta hyvinvointiyhteiskunnasta annetut palvelulupaukset eivät vaarannu, varoittaa toimitusjohtaja Markku Jalonen.

– Vuoden vaihteessa tehdyt lisäykset koulutuspaikkoihin auttavat pitkässä juoksussa. Nopeat toimet kuten tiukennettujen kelpoisuusvaatimusten ja henkilöstömitoitusten voimaantulon myöhentäminen helpottaisivat tilannetta kentällä välittömästi.

KT on tuonut esille huolensa kiristyneistä mitoituspäätöksistä eri palvelualoilla, koska ne lisäävät henkilöstön ja koulutuksen tarvetta lähivuosina. KT:n mukaan mitoituksia on tarkasteltava uudelleen, jotta ei anneta turhia palvelulupauksia. Myös kansainvälisen rekrytoinnin prosesseja on nopeuttava ja sujuvoitettava.

Työelämän kehittäminen on keskeinen keino vaikuttaa henkilöstön saatavuuteen

Henkilöstön saatavuus ei parane yksittäisellä toimenpiteellä, vaan tarvitaan useita samanaikaisia toimia. Parhaillaan käytävät sopimusneuvottelut vaikuttavat työoloihin ja työelämän kehittämiseen sekä palkkaukseen vain tietyin osin.

– Työnantajat ovat panostaneet esihenkilötyöhön ja johtamisen on koettu kehittyneen oikeudenmukaisemmaksi. Työyhteisön tukea, omaan työhön vaikuttamista ja asioiden ratkaisemista yhdessä pidetään tärkeänä. Korona-ajan kuormituksen hallitsemiseksi on kiinnitetty huomiota työkyvyn tukemiseen, erityisesti mielen hyvinvointiin, kertoo neuvottelupäällikkö Anna Kukka.

–Tarvitsemme kunta-alan työpaikkojen tueksi pitkäkestoisenkansallisen kehittämisohjelman, jolla turvataan työelämän laatua ja tuloksellisuutta jatkossakin.

KT:n esittämiä toimenpiteitä henkilöstön saatavuuden parantamiseksi

  • Koulutuspaikkojen lukumääriä lisätään ja ne kohdennetaan niihin ammatteihin ja toimialoihin, joissa ovat suurimmat osaajakapeikot.
  • Täydennys- ja muuntokoulutusmahdollisuuksia kehitetään ja parannetaan.
  • Kelpoisuusehtoja ja henkilöstömitoituksia uudelleenarvioidaan ja joustavoitetaan.
  • Ulkomailla suoritettujen tutkintojen täydentämiseen tarvittava kieli- ja täydennyskoulutus sekä ammattipätevyyden hankkimisen lupaprosessi sujuvoitetaan ja vakiinnutetaan.
  • Työperäistä maahanmuuttoa edistetään maidenvälisiin sopimuksiin perustuvalla sote-alojen rekrytointi- ja koulutusohjelmalla. Talent Boost -ohjelmaan luodaan sote- ja opetusalojen rekrytointikanava.
  • Hoiva-avustajasta lähihoitajaksi -oppisopimuskoulutukseen luodaan uusi palkkatukityyppinen koulutustuki työnantajille.
  • Eläkkeelle jo siirtyneiden osallistumista työmarkkinoille kannustetaan verotuksellisin keinoin siten, että eläkkeellä tehtävä työ ei nosta jo ansaitun eläkkeen verotusta vaan luodaan malli, jossa eläketuloa ja ansiotuloa verotetaan erikseen.
  • Työkykyä ja työhyvinvointia ylläpitävä ja edistävä toimenpideohjelma käynnistetään yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa.
  • Digitalisaation ja teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa edistetään sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdennetulla rahoituksella.

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT