På svenska
Uutinen

Ansiot kasvoivat kuntasektorilla vuonna 2021 yli sopimuskorotusten

Tilastokeskuksen tuoreen palkkatilaston mukaan kokonaisansiot kasvoivat kuntasektorilla lokakuusta 2020 vuoden 2021 lokakuuhun 2,5 prosenttia. Kuukausipalkkainen henkilöstö ansaitsi keskimäärin 3 449 euroa kuukaudessa.

Tilastokeskus julkisti 27. huhtikuuta kuntasektorin palkkatilastot vuodelta 2021. Ajanjaksolla lokakuusta 2020 lokakuuhun 2021 kokonaisansiot nousivat 2,5 prosenttia. Ajanjaksoon sisältyy kustannusvaikutukseltaan keskimäärin 1,8 prosentin suuruiset sopimuskorotukset. Näin keskimääräiset palkat nousivat 0,7 prosenttiyksikköä sopimuskorotuksia enemmän.

Kokonaisansio rakentuu useista eri palkan osista

Kunta-alan kaikilla sopimusaloilla merkittävin ja osuudeltaan suurin osa kokonaisansioita on tehtäväkohtaista palkkaa. Se perustuu tehtävien vaativuuteen.

Kun tehtäväkohtaiseen palkkaan lisätään säännöllisen työajan lisät, puhutaan säännöllisen työajan ansioista. Säännöllisen työajan ansioon voi sisältyä henkilökohtaisia lisiä, joita maksetaan mm. työssä suoriutumisen ja ammatinhallinnan perusteella sekä palvelusaikaan sidottuja lisiä, joita maksetaan työkokemusvuosien perusteella. Säännöllisen työajan työaikalisiä maksetaan mm. illalla, yöllä, viikonloppuina ja arkipyhinä tehdystä työstä.

Kokonaisansioon kuuluu säännöllisen työajan ansion lisäksi mm. lisä-, ylityö- ja varallaolokorvauksia. Lääkärien päivystyskorvaukset kuuluvat ylityökorvauksiin.
Kokonaisansio on se palkka, joka näkyy palkkakuitissa ja joka siitä maksettujen verojen jälkeen kuvaa parhaiten palkansaajan ostovoimaa. Kokonaisansio koostuu useista eri palkan osista, joiden osuudet kokonaisansiossa vaihtelevat sopimusaloittain ja ammateittain. Kokonaisansiota tulisikin käyttää eri ammattialojen ansioita vertaillessa.

Lähde: Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilasto, lokakuu 2021.

Sairaanhoitajien ja lähihoitajien kokonaisansiot kasvoivat keskimääräistä enemmän

Kuntasektorin suurimmat ammatit ovat sairaanhoitaja ja lähihoitaja. Sairaanhoitajien kokonaisansiot nousivat keskimäärin 3,5 prosenttia ja lähihoitajien keskimäärin 3,2 prosenttia vuodessa.

Sairaanhoitajista 90 prosenttia ansaitsee yli 2 761 euroa kuukaudessa (1. desiili) ja puolet yli 3 327 euroa kuukaudessa (mediaani). Joka kymmenes sairaanhoitajista ansaitsee yli 4 219 euroa kuukaudessa (9. desiili).

Lähihoitajista 90 prosenttia ansaitsee yli 2 501 euroa kuukaudessa ja puolet yli 2 944 euroa kuukaudessa. Kymmenen prosenttia lähihoitajista ansaitsee yli 3 527 euroa kuukaudessa.

Alla olevassa kuvassa on esitettynä eräiden suurimpien ammattien vastaavat kokonaisansioiden palkkahajonnat.

Kokonaisansiot ilman tulospalkkioita.
Lähde: Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilasto, lokakuu 2021.

Kuntasektorilla maksettu etuuksia ja korvauksia

KT:n vuoden 2022 alussa julkaiseman ajankohtaisselvityksen mukaan kuntatyönantajista 40 prosenttia kertoi ottaneensa korona-aikana käyttöön erilaisia etuuksia ja korvauksia. Kuntasektorilla on paikallisesti sovittu maksettavaksi esimerkiksi korotettuja hälytys-, ylityö- ja tuplavuoro- ja vuoronvaihtokorvauksia.

Korvauksia on maksettu myös koronarokottajille, -jäljittäjille, keikkatöistä muissa yksiköissä sekä lomien peruuntumisista.

Osalle henkilöstöä on maksettu esimerkiksi 100–200 euron suuruisia kertakorvauksia palkkiona hyvästä työstä, jaksamisesta ja joustavuudesta vaikeassa koronatilanteessa. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan lisäksi moninaisilla liikunta-, kulttuuri- ja virkistys- ja virike-etuuksilla.


Katso tarkempia tietoja Tilastokeskuksen sivuilta >