På svenska
Uutinen

Sairauspoissaoloja voidaan vähentää työterveyspsykologin tuella

Tukikäynti työterveyspsykologilla voi vähentää merkittävästi alle 40-vuotiaiden kuntatyöntekijöiden mielenterveyssyistä johtuvia sairauspoissaoloja. Tämä selviää rekisteritutkimuksesta, jossa tarkasteltiin Helsingin kaupungin työntekijöitä.

Mielenterveyshäiriöistä johtuvat sairauspoissaolot ovat lisääntyneet huolestuttavasti etenkin nuorten työntekijöiden keskuudessa. Helsingin yliopistossa tehdyssä rekisteritutkimuksessa selvitettiin, vähentääkö työterveyspsykologilla käynti 18–39-vuotiaiden Helsingin kaupungin työntekijöiden mielenterveyssyistä johtuvia sairauspoissaoloja.

Mielenterveyttä voidaan tukea varhaisen työkyvyn tuen palveluilla

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että työkyvyn tukikäynti työterveyspsykologilla vähentää selvästi mielenterveyden ongelmiin liittyviä sairauspoissaoloja.

Seurannassa verrattiin kahden ryhmän sairauspoissaoloja ja siinä selvisi, että ryhmälle, joka ei käynyt työterveyspsykologin tukikäynnillä, kertyi mielenterveysperusteisia sairauspoissaolopäiviä lähes kaksinkertainen määrä eli keskimäärin 20,2 päivää. Työterveyspsykologin tukikäyntiä käyttäneiden ryhmässä mielenterveysperusteisia sairauspoissaolopäiviä oli samalla seurantajaksolla keskimäärin 11,4 päivää.

Tutkimus tukee ajatusta siitä, että varhainen puuttuminen ja työkyvyn tuki voivat ehkäistä mielenterveysongelmien kehittymistä ja sairauspoissaoloja.

Riittävä resursointi työterveyspsykologin palveluihin ja varhaiseen työkyvyn tukeen onkin hyvä keino vähentää mielenterveysongelmia ja niihin liittyviä sairauspoissaoloja. Esimerkiksi Helsingin kaupungilla lisääntyneisiin mielenterveysongelmiin on reagoitu ottamalla käyttöön matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja . Lisäksi työterveyshuollossa toimivien psykologien määrää on lisätty.

Tutkimus on osa Helsingin kaupungin henkilöstön terveystutkimukseen kuuluvaa, Suomen Akatemian rahoittamaa DAQI-hanketta, jossa tutkitaan nuorten aikuisten mielenterveyttä.

Muualla verkossa