På svenska
Uutinen

Vaikuttamisen ja valmistautumisen vuosi 2019

Vuosikertomus 2019 kertoo KT:n toiminnasta ja miten hoidimme kuntien ja kuntayhtymien edunvalvontaa. KT:n vuosikertomus 2019 on julkaistu suomeksi osoitteesta vuosikertomus.kt.fi

Vuosikertomus 2019

Vuonna 2019  järjestettiin sekä eduskunta- että europarlamenttivaalit. Uuden hallitusohjelman sisältöön KT pyrki vaikuttamaan monin tavoin. Tavoitteista tärkein oli saada työllisyysaste nousemaan vähintään 75 prosenttiin. Talouspolitiikalta haluttiin vakautta kunta- ja julkiseen talouteen. Toimien ytimessä ovat kustannustasoltaan maltilliset työmarkkinaratkaisut.

Kolmikantainen lainvalmistelu lisääntyi eli työmarkkinajärjestöt osallistuivat entistä tiiviimmin mukaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. 

Sopimusneuvotteluihin varautuminen

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset olivat voimassa, mutta vuoden aikana valmistauduttiin tuleviin neuvotteluihin. Pitkin vuotta oli nähtävissä, että kevään 2020 kunta-alan neuvotteluista tulee vaikeat ja sopimusneuvottelut käynnistettiin jo syksyllä. 

Kuntien taloustilanne synkkeni, minkä vuoksi tuli entistä tärkeämmäksi paikalliseen sopimiseen perustuvien ratkaisujen edistäminen. Useassa kunnassa kamppailtiin vaikean taloustilanteen kanssa.  

Työtaistelut vähenivät edellisestä vuodesta, mutta syksyllä kunnissa käynnistyneiden yt-neuvottelujen vuoksi kunta-alalla koettiin joitakin työtaisteluita, jotka kohdistuivat työnantajan työnjohto-oikeuteen. 

Neuvontaa ja työryhmätyöskentelyä

KT oli mukana vuoden aikana ajamassa kuntatyönantajien etua työmarkkinakeskusjärjestönä yli sadassa kaksi- ja kolmikantaisessa työryhmässä ja organisaatiossa. 

KT vastaa vuosittain yli 7000 kuntatyönantajien palvelussuhteita ja työlainsäädäntöä koskeviin kysymyksiin palvelusähköpostien kautta. Lisäksi neuvontaa hoidetaan puhelimitse sekä erilaisissa koulutuksissa ja kohtaamissa verkossa tai tapahtumissa. 

Kunta-alalla yhteistyöllä eteenpäin

Henkilöstöjohtamista ja työelämää kehitettiin lukuisissa työryhmissä ja verkostoissa. Työn murroksen seuranta ja työelämän kehittämisohjelma KunTeko 2020 jatkuivat. Soteliiderit-hanke käynnistettiin tukemaan sotetyönantajien johtamista muutoksessa. Kunta-alalla yhteistyöllä on vahvat perinteet ja yhä parempaan työelämään pyritään yhdessä. Yhteistyö eri verkostojen ja työryhmien kanssa on merkittävää työelämän kehittämisessä ja edunvalvonnassa.

Kiitos yhteistyökumppaneillemme eri verkostoissa, työryhmissä ja järjestöissä sekä valtuuskunnalle hyvästä yhteistyön vuodesta 2019!

Vuosikertomus 2019 

Vuosikertomus jakautuu viiteen eri osaan: katsaus vuoteen, kuntatyönantajat, sopimukset, työelämän kehittäminen sekä edunvalvonta.

Vuosikertomus julkaistiin kolmatta kertaa verkossa. Vuosikertomuksen voi myös ladata PDF:nä KT:n julkaisuista.

Ruotsinkielinen versio julkaistaan kesän aikana.