På svenska
Julkaisu

Vuosikertomus 2019

Vuosikertomus kertoo KT:n toiminnasta vuonna 2019 kuntien ja kuntayhtymien työnantajien edunvalvojana. Vuosi oli ennen kaikkea vaikuttamisen ja varautumisen aikaa.

Vuosikertomusvuonna järjestettiin sekä eduskunta- että europarlamenttivaalit. Uuden hallitusohjelman sisältöön KT pyrki vaikuttamaan monin tavoin. Tavoitteista tärkein oli vaatimus saada työllisyysaste nousemaan vähintään 75 prosenttiin. Talouspolitiikalta haluttiin vakautta kunta- ja julkiseen talouteen. Toimien ytimessä ovat kustannustasoltaan maltilliset työmarkkinaratkaisut.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset olivat voimassa, mutta vuonna valmistauduttiin jo keväällä alkaviin sopimusneuvotteluihin ja neuvottelut käynnistettiin jo syksyllä. Kuntien taloustilanne synkkeni, minkä vuoksi tuli entistä tärkeämmäksi paikalliseen sopimiseen perustuvien ratkaisujen edistäminen.

Henkilöstöjohtamista ja työelämää kehitettiin lukuisissa työryhmissä ja verkostoissa. Vuonna 2019 jatkuivat työn murroksen seuranta, työelämän kehittämisohjelma KunTeko 2020, ja uutena aloitti Soteliiderit tukemaan sotetyönantajien johtamista muutoksessa. Kunta-alalla yhteistyöllä on vahvat perinteet ja yhä parempaan työelämään pyritään yhdessä. Yhteistyö eri verkostojen ja työryhmien kanssa on merkittävää työelämän kehittämisessä ja edunvalvonnassa.

 

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
56
Julkaistu:
6/2020 (pdf)
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat