På svenska
Julkaisu

Vuosikertomus 2020

Kuntatyönantajan asialla vuodesta 1970. Vuonna 2020 tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun kunnallinen sopimusvaltuuskunta perustettiin. Vuosikertomus kertoo KT:n toiminnasta vuonna 2020 kuntien ja kuntayhtymien työnantajien edunvalvojana

Vuosi 2020 sisälsi poikkeuksellisia, ennen kokemattomia tapahtumia, joiden vaikutukset työelämään ja työmarkkinoihin näkyvät vielä vuosien päästä. Koronapandemian seurauksena työpaikoilla siirryttiin sujuvasti laajaan etätyöhön ja lähityöhön kehitettiin uusia käytäntöjä.

Uuden ja erilaisen edessä oleminen aiheutti kysyntäpiikin KT:n palveluissa. Neuvontaa palvelussuhteisiin liittyviin kysymyksiin jouduttiin antamaan poikkeuksellisessa tilanteessa, joissa esimerkiksi lainsäädäntö puuttui tai sitä koskevia joitain säädöksiä ei oltu koskaan ennen tulkittu.

Samaan aikaan käytiin työ- ja virkaehtosopimuksia koskevia neuvotteluita, joissa ratkaisu saavutettiin vasta toukokuun lopulla. Sopimusratkaisu sisälsi historiallisen muutoksen, jonka tuloksena kunta-alalle syntyy 1.9.2021 kahdeksas sopimusala: SOTE-sopimus. 

Vuosikertomuksen rakenne

Vuosikertomuksessa katsauksessa vuoteen 2020 työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö Jorma Palola, yhteyspäällikkö Aija Tuimala sekä ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu kertovat omin sanoin toiminnasta ja tapahtumista vuoden 2020 aikana.

Muissa vuosikertomuksen osissa kerrotaan yleisesti toiminnasta sopimusten, edunvalvonnan, henkilöstöjohtamisen kehittämisen ja KT:n toimiston parissa.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
58
Julkaistu:
6/2021
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat