På svenska
Uutinen

Työsuojelun yhteistoimintaa kannattaa hyödyntää enemmän korona-aikana

Kuntatyöpaikat ovat toteuttaneet poikkeusoloissa nopeasti erilaisia työsuojelutoimenpiteitä. Työturvallisuusriskien arvioinnissa on ollut myös vaikeuksia, selviää Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän tekemästä kyselystä.

Työntekijä käyttää käsidesiä käsien puhdistamiseksi. Kuva:  Kelly Sikkema / Unsplash.

Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä teki huhtikuussa työsuojelupäälliköille ja työsuojeluvaltuutetuille kyselyn työsuojelun yhteistoiminnan toteutumisesta koronapandemia-aikana.

Kyselyn mukaan työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyviä asioita käsitellään kuntaorganisaatioiden johtoryhmissä ja koronaepidemiaryhmissä säännöllisesti, jopa päivittäin. Vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi onkin lähtökohta turvallisille ja terveellisille työoloille.

Työsuojelupäälliköt ja työsuojeluvaltuutetut ovat kuitenkin harvoin mukana käsittelemässä koronaepidemiatilanteeseen liittyviä ohjeistuksia. Vain reilu kolmannes työsuojelupäälliköistä (37 %) ja joka kymmenes työsuojeluvaltuutetuista (11 %) osallistui näiden ryhmien toimintaan.

–Työsuojelun yhteistoimintahenkilöt on syytä ottaa aktiivisesti mukaan työturvallisuusasioiden käsittelyyn koronapandemian aikana, korostaa KT:n työelämän kehittämisen asiantuntija ja Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän puheenjohtajana Anna Kukka.

Kyselyn mukaan myös työterveysyhteistyössä on selvästi parantamisen varaa.

Perehdyttämiseen ja työntekijöiden henkisen jaksamisen tarvitaan enemmän tukea

Lähes kaikilla (94 %) kyselyyn vastanneilla työpaikoilla oli siirrytty etätyöskentelyyn, jos se oli tehtävien puolesta mahdollista.

Kehitettävää löytyi siitä, miten työntekijöitä perehdytettiin poikkeusoloissa uusiin työtapoihin, -menetelmiin ja -tehtäviin. Vähän yli puolet (55 %) vastaajista koki perehdyttämisen onnistuneen melko hyvin tai hyvin.

Kyselyn vastaajat olivat sitä mieltä, että henkilöstöä olisi pitänyt tukea psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa paremmin. Noin puolet vastaajista (48 %) koki, että psykososiaalisen tuen antamisessa on onnistuttu melko huonosti tai huonosti. Lähes puolet (45 %) vastaajista kuitenkin kertoi, että työntekijöille on järjestetty psykososiaalista tukea tai kriisiapua koronaepidemian vuoksi. Vastaajat myös arvioivat, että esimiesten tukemisessa oli onnistuttu hieman paremmin.

Kyselystä selvisi, että viestintään ja erityisesti turvallisuuteen liittyvään viestintään oli kiinnitetty erityistä huomiota poikkeusoloissa. Viestinnän säännönmukaisuutta ja välitöntä vuorovaikutusta pidettiinkin yhtenä tärkeimmistä asioista myös tulevissa poikkeus- ja kriisitilanteissa.

Myös työympäristön puhtaanapitoa on tehostettu lähes kaikilla työpaikoilla (yli 80 %) koronapandemian aikana. Työsuojeluhenkilöt arvioivat työpaikkansa onnistuneen suojautumistoimenpiteistä parhaiten työympäristöjen puhtaus- ja hygieniaohjeistuksissa.

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT