Uutinen

Työn tuunaamisella voi parantaa työhyvinvointia

Työterveyslaitoksen tutkimus osoitti, että työn tuunaaminen parantaa työhyvinvointia ja sitä voi oppia verkkovalmennuksessa. Tutkimukseen osallistuivat Petäjäveden kunnan työntekijät, jotka oppivat säätelemään esimerkiksi työn sosiaalisia voimavaroja.

Työn tuunaaminen tarkoittaa työntekijälähtöistä työn kehittämistä, jonka avulla työntekijä voi säädellä ja tasapainottaa työolosuhteitaan ja siten edistää työhyvinvointiaan sekä työn imua.

Työterveyslaitos teki tutkimuksensa Petäjäveden kunnassa, jonka henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus osallistua vuoden 2019 aikana verkkovalmennukseen, jossa opeteltiin työn tuunaamista.

Valmennuksen tavoitteena on edistää työhyvinvointia lisäämällä työn tuunaamista. Kunta lähti tutkimukseen mukaan, koska se halusi parantaa työntekijöidensä työhyvinvointia sekä johtamista.

Petäjäveden kunnan 268 työntekijästä valmennuksen suoritti 112 koeryhmään ja 56 kontrolliryhmään
kuulunutta työntekijää.

Tutkimuksesta saatujen alustavien tulosten mukaan verkkovalmennus toimi niin kuin sen teoreettisten oletusten mukaan pitikin toimia. Koeryhmässä työn tuunaaminen lisääntyi lähtötasoon ja kontrolliryhmään verrattuna. Koeryhmäläiset myös kokivat työn imua useammin kuin ennen valmennusta.

Seuraavaksi tarkoitus selvittää, säilyvätkö valmennuksen vaikutukset vielä seuranta-ajan jälkeenkin.

Työntekijät tuunasivat erityisesti työn sosiaalisia voimavaroja ja karsivat liiallisia vaatimuksia

Petäjäveden työntekijät tuunasivat varsinkin työnsä sosiaalisia voimavaroja. Se tarkoitti esimerkiksi tiimityön lisäämistä, palautteen antamista ja pyytämistä, ja lounastamista välillä erilaisissa pöytäseurueissa.

Työntekijät oppivat myös karsimaan työn haitallisia vaatimuksia esimerkiksi rajaamalla, priorisoimalla tai tauottamalla työtä aiempaa paremmin.

Työn tuunaaminen on hyvä tapa vaikuttaa työn kuormittavuuteen ja voimavaroihin.

Petäjäveden kunnanjohtaja Eero Vainion mukaan tuunaus on hyvä, uudenlainen työkalu työhyvinvoinnin parantamiseen. Se edellyttää johdolta se edellyttää kiinnostusta ja tukea sekä avointa keskustelua työntekijöiden kanssa.

Muualla verkossa