Uutinen

Suomalaisten työurat pidentyneet

Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisen ikä on noussut vuosituhannen alusta 2,7 vuotta. Vuonna 2025 työeläkkeelle on määrä siirtyä keskimäärin 62,4-vuotiaana.

Kaksi eläkeläistä tutkii eläketietojaan tietokoneella. Kuva: Pixhill.

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan suomalaiset jäivät työeläkkeelle viime vuonna keskimäärin 61,5-vuotiaana. Se on runsaat kaksi kuukautta myöhemmin kuin vuonna 2018. Samalla myös työurat ovat pidentyneet.

Vanhuuseläkkeelle siirtyi 44 500 henkilöä, mikä on lähes 10 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018.

Viime vuonna vanhuuseläkkeen alaikärajan saavuttivat vanhimmat vuonna 1956 syntyneistä. Heidän alin vanhuuseläkeikänsä on kolme kuukautta edeltävää ikäluokkaa korkeampi, 63 vuotta ja 6 kuukautta.

Pidempiä työuria ja julkisen talouden kestävyyttä

Vuonna 2017 tehdyn eläkeuudistuksen keskeisinä tavoitteina oli pidentää työuria, vaikuttaa julkisen talouden kestävyyteen ja varmistaa tulevien työeläkkeiden rahoitus. Keskeistä työurien pidentämisen kannalta on eläkeikärajojen nosto ja niiden sitominen elinajanodotteen kehitykseen.

Uudistuksessa sovittu vanhuuseläkeiän alarajan korottaminen on nostanut keskimääräistä eläkkeelle siirtymisen ikää ja vähentänyt vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrää. 

Julkisen sektorin työeläkeuudistus valmisteltiin kolmikantaisesti sosiaali- ja terveysministeriön johtamassa työryhmässä. KT edusti työryhmässä kuntasektoria. Valmistelu pohjautui työmarkkinakeskusjärjestöjen syksyllä 2014 sopimaan eläkesopimukseen.

Muualla verkossa: