På svenska
Uutinen

Terveysongelmat yleisin este työllistymiselle

OECD:n tutkimus osoittaa, että lähes kolmasosa työikäisistä törmää erilaisiin työllistymisen esteisiin työmarkkinoilla. Työttömyyteen liittyy useita syitä, jotka vaikuttavat toisiinsa ja voivat kasautua.

Mies katsoo itseään peilistä. Kuva: Lisa Fotios palvelusta Pexels

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) selvitti tilastotietojen perusteella työikäisten, 17–64-vuotiaiden suomalaisten työskentelyä ja työmarkkinoille kiinnittymistä vuoden 2017 aikana. Työttömyyden kasvot -tutkimusraportissa kuvataan työllistymisen esteitä ja ryhmitellään tukea tarvitsevia niiden mukaan. Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi selvityksen yhdessä Kelan kanssa, ja sitä on tarkoitus hyödyntää sosiaaliturvauudistuksessa.

Tilastojen mukaan 27 prosenttia työikäisestä väestöstä kohtasi vaikeuksia työmarkkinoilla vuonna 2017. Heistä 18 prosenttia ei työskennellyt lainkaan ja loput 9 prosenttia oli vain heikosti kiinni työmarkkinoilla.

Työttömyyteen liittyy käytännön esteitä

Raportissa hyödynnetään työttömyyden kasvot -menetelmää, joka perustuu siihen, että tukea tarvitsevat ihmiset tunnistetaan ja ryhmitellään työllistymisesteiden perusteella. Tästä on hyötyä, kun mietitään keinoja työttömien tukemiseksi.

Tutkimuksessa suomalaiselle työttömyydelle löydettiin kahdeksat kasvot, ja tukea tarvitsevat jaoteltiin niiden perusteella seuraaviin ryhmiin:

  • henkilöt, jotka eivät enää etsi töitä ja asuvat maaseudulla (26 % kohderyhmästä)
  • henkilöt, joilla on epävakaa tai satunnainen työ tai jotka kohtaavat joitakin työllistymisen esteitä (20 %)
  • varhaiseläkkeelle jääneet henkilöt, joilla on suhteellisen korkea osaamistaso mutta rajatut taloudelliset kannustimet työntekoon (12 %)
  • pääasiassa miehistä koostuva joukko, asuvat maaseudulla ja etsivät aktiivisesti töitä terveysrajoitteistaan huolimatta (11 %)
  • naiset, joilla on merkittävä hoitovastuu (10 %)
  • nuoret, joilla on heikko ammattitaito (9 %)
  • parhaassa työiässä olevat henkilöt, joilla on matala osaamistaso (8 %)
  • henkilöt, joilla on muita merkittäviä tulonlähteitä, kuin ansiotyö (4 %).

Työttömyyttä voidaan vähentää vaikuttamalla työllisyyden esteisiin

Raportissa erotellaan kolme työllistymistä haittaavaa estettä, jotka liittyvät työkykyyn, työnteon kannustimiin sekä itse työnhakuun.

Tulokset osoittavat, että terveysrajoitteet (45 %), tulokseton työnhaku (30 %) ja muusta kuin työnteosta saatavat merkittävät tulot (28 %) ovat yleisiä työttömän väestön työllistymistä haittaavia esteitä erityisesti Suomessa. Etenkin terveysrajoitteita on enemmän Suomessa kuin muissa OECD-maissa ja esimerkiksi mielenterveyssyihin kannattaa puuttua.

Tutkimuksen mukaan monet työttömät suomalaiset kohtaavat monimutkaisia ja toisiinsa kytköksissä olevia työllistymisen esteitä. Lähes 70 prosenttia työttömistä kohtaa samanaikaisesti joko kaksi tai useamman työllistymistä vaikeuttavan esteen. Tutkimustulosten mukaan vain yhteen esteeseen keskittyminen ei tällaisissa tapauksissa auta työllistymään.

Muualla verkossa