På svenska
Uutinen

Kuntien tunnuslukuja uudessa verkkopalvelussa

Kuntien tilanneseuranta -palveluun on koottu ajantasaista tietoa kuntien taloudesta, toiminnasta ja toimintaympäristöstä. Tieto on palvelussa avoimesti kaikkien saatavilla päätöksenteon tukena.

tutkikuntia.fi logo.

Valtiovarainministeriö on perustanut yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa kuntien tilanneseurantaan keskittyvän tutkikuntia.fi-sivuston.

Palveluun on koottu keskeisiä kuntien talouden, toiminnan ja toimintaympäristön arvioimisessa käytettyjä tietoa. Tavoitteena on parantaa valtion ja kuntien päätöksenteossa käytetyn tiedon saatavuutta ja käytettävyyttä hyödyntämällä moderneja tapoja kuvata kuntatason ilmiöitä.

Sivustolla avataan valtiovarainministeriön julkaiseman kuntien tilannekuva -raportin tietopohjaa sekä laajennetaan kuntien tilannekuvan seurantaa tarjoamalla viimeisimmät tiedot kuntien talouden ja toiminnan kannalta keskeisistä indikaattoreista.Tunnusluvut päivittyvät automaattisesti. 
 

Kuntien automaattisen talousraportoinnin tiedot samassa paikassa

Kuntien ja kuntayhtymien talouden raporteilla voi tarkastella yksittäisten kuntien ja kuntayhtymien talousarviovuoden tietoja, vertailla yksittäisten kuntien tai kuntayhtymien tietoja tai tarkastella kuntia maakunnittain tai yhteenlaskettuna kokonaisuutena.

Talousarviotiedot ovat Valtiokonttorin kuntatalouden tietopalveluun vuoden 2020 alussa kerättyjä tietoja ja ovat osa kuntien automaattiseen talousraportointiin liittyvää kokonaisuutta.

Kuntien automaattista talousraportointia toteutetaan vuoden 2020 aikana yhdessä kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Automaattisen talousraportoinnin velvoitteisiin liittyvä toteumatietojen raportointi alkaa Tutkihallintoa.fi -palvelussa vuoden 2021 alusta.
 

Muualla verkossa: