Suomeksi
Nyhet

Kommunernas nyckeltal i en ny webbtjänst

En ny webbtjänst som innehåller aktuell information om kommunernas ekonomi, verksamhet och omvärlden har lanserats. Tjänsten ger allmänheten öppet tillgång till kunskap som stöd för beslutsfattandet.

tutkikuntia.fi logo.

Finansministeriet har i samarbete med Statskontoret inrättat webbplatsen granskakommuner.fi, som koncentrerar sig på uppföljningen av läget i kommunerna.

Tjänsten innehåller väsentlig information som använts vid bedömningen av kommunernas ekonomi, verksamhet och verksamhetsmiljö. Det centrala målet med tjänsten är att förbättra tillgången till och användbarheten hos den information som används vid statligt och kommunalt beslutsfattande genom att utnyttja moderna sätt att beskriva fenomen på kommunnivå.

Webbplatsens syfte är att öppna informationsunderlaget för den rapport om kommunernas lägesbild som Finansministeriet publicerat samt att utvidga uppföljningen av kommunernas lägesbild genom att tillhandahålla de senaste uppgifterna om de indikatorer som är centrala med tanke på kommunernas ekonomi och verksamhet. Nyckeltalen uppdateras automatiskt.

Uppgifter om kommunernas automatiska ekonomiska rapportering på ett och samma ställe

Uppgifter om kommunernas automatiska ekonomiska rapportering på ett och samma ställe

I kommunernas och samkommunernas ekonomiska rapportering kan man granska enskilda kommuners och samkommuners budgetuppgifter, jämföra enskilda kommuners och samkommuners uppgifter eller granska kommunerna landskapsvis eller sammanlagt.

Budgetuppgifterna har samlats in i början av 2020 av Kommunekonomins informationstjänst vid Statskontoret, de är en del av kommunernas automatiska ekonomiska rapportering.

Statskontoret genomför tillsammans med kommunerna och samkommunerna automatiserad ekonomisk rapportering under 2020. Rapporteringen av budgetutfallet i anslutning till skyldigheterna med automatisk ekonomisk rapportering inleds i tjänsten Granskaforvaltningen.fi i början av 2021.