På svenska
Uutinen

Kuntien peruspalvelut ovat murroksessa

Kuntien peruspalvelut ovat murroksessa väestön ikärakenteen muutoksen, syntyvyyden laskun, kustannusten kasvun, alueellisen eriytymisen ja kaupungistumisen myötä. Kunnat eroavat kooltaan, olosuhteiltaan ja väestörakenteeltaan merkittävästi toisistaan. Erot ovat kasvussa. Peruspalveluihin tämä heijastuu erilaistumisena.

Kunta-alan palvelut

Tiedot ilmenevät valtiovarainministeriön joka toinen vuosi julkaisemasta Peruspalvelujen tila-raportista, joka antaa yleiskuvan peruspalvelujen tilasta hallinnon eri tasoilla edellä mainitut kehityskulut huomioiden. Peruspalveluilla tarkoitetaan raportissa valtionosuuspalveluita: opetus- ja kulttuuripalveluita sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Suuret alueelliset ja väestöryhmien väliset erot sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudessa ovat palvelujärjestelmän keskeinen ongelma. Erikoissairaanhoito on suurin peruspalvelujen yksittäinen kustannuserä ja sen kustannukset ovat edelleen kasvamassa. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen toteuttaminen on tärkeää ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen merkitys on kustannuksia hillitsevänä tekijänä suuri. 

Perusopetuksen oppilasmäärä on kääntymässä voimakkaaseen laskuun. Tämän myötä kouluverkko jatkaa harventumista. Perusopetuksen jälkeisessä sijoittumisessa lukion ja ammatillisen koulutuksen välillä on nähtävissä eriytymistä maan eri osien välillä. Alueelliset erot työllistymisessä toisen asteen koulutuksen jälkeen ovat edelleen merkittäviä.

Kunnissa on käynnissä palveluverkon sopeuttaminen väestön ikääntymisestä johtuvaan palvelutarpeen muutokseen. Sote-palvelut ovat erityisen kustannusten ja palvelukysynnän kasvun paineessa. 

Pätevän henkilöstön saatavuus peruspalveluissa on maanlaajuinen ongelma, jonka ennustetaan kasvavan sekä varhaiskasvatuksessa että sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Muualla verkossa: