På svenska
Uutinen

Koronaviruspandemia heikentää myös bruttokansantuotetta

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla on tehnyt kolme skenaarioita koronaviruspandemian vaikutuksista talouteen. Etlan mukaan skenaarioista huonoin vaikuttaa nyt todennäköisimmältä. Siinä Suomen bruttokansantuote supistuisi jopa 5 prosenttia.

Koronaviruspandemian merkittävimmät taloudelliset kustannukset syntyvät siitä, että pandemia lamauttaa globaalin talouden ja pysäyttää monia toimintoja. Seurauksena on shokki sekä kysynnässä että tarjonnassa.

Pandemian aiheuttamat karanteenit sekä koulujen ja palveluelinkeinojen sulkemiset vähentävät työn tarjontaa ja johtavat tuotantoseisokkeihin. Samaan aikaan myös palveluiden kysyntä vähenee voimakkaasti, esimerkiksi matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa. Tämä lisää epävarmuutta sekä heikentää yritysten ja kotitalouksien talousluottamusta.

Huonoin talousskenaario todennäköisin

Etlan hahmottelemassa kolmessa vaihtoehtoisessa skenaariossa Suomen bruttokansantuote pienentyy 1–5 prosenttia. Positiivisin skenaario voi toteutua, jos pandemia saadaan Euroopassa maalis-huhtikuussa hallintaan ja EU-maat elvyttävät koordinoidulla tavalla.

Perusskenaariossa Suomen bkt pienenisi runsaat 3 prosenttia. Yksityinen kulutus vähenisi noin 30 prosenttia kahden kuukauden ajan, jonka jälkeen päästäisiin takaisin hitaalle kasvu-uralle. Pandemian aiheuttama shokki viennille olisi noin puolet vuoden 2009 finanssikriisin aiheuttamasta shokista. Vienti supistuisi koko vuonna noin 10 prosenttia. Myös yksityiset investoinnit supistuisivat jonkin verran.

Tällä hetkellä positiivisen ja perusskenaarion toteutuminen näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä. Heikomman talouskehityksen skenaariossa Suomen bkt supistuu 5 prosenttia vuonna 2020. Talous supistuisi toisella vuosineljänneksellä lähes kymmenyksen, mutta alkaisi kasvaa sen jälkeen.

Etlan laskelmat ovat luonteeltaan suuntaa-antavia ja ne on tehty tilanteessa, jossa talouden epävarmuus on erittäin suurta. esimerkiksi tilastotietoa Euroopan tai Yhdysvaltojen reaalitalouden kehityksestä ole vielä olemassa. Etla päivittää Suomen huoltotaseen ennusteluvut toimialakatsauksensa yhteydessä toukokuun loppuun mennessä.

Muualla verkossa