På svenska
Tiedote

Koronatuet vähensivät tarvetta sopeuttaa henkilöstömenoja

Valtion maksamat koronatuet vähensivät kuntatyönantajien tarvetta sopeuttaa henkilöstömenoja. Tämä näkyy KT:n tiedustelun tuloksissa, joiden mukaan yt-neuvotteluja käytiin viime vuonna vain harvassa kunnassa. Kunnat ovat palkanneet myös lisähenkilöstöä koronaepidemian aikana.

Tlinpäätös graafeisiksi muutettuna. Kuva: Pixhill.

KT selvittää vuosittain kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenoja, niissä toteutettuja sopeuttamistoimia sekä kuntatyönantajien arvioita tulevasta vuodesta. Lokakuussa 2020 kunnissa ja kuntayhtymissä työskenteli Tilastokeskuksen mukaan 425 000 palkansaajaa. Henkilöstömäärän arvioidaan kasvaneen viime vuonna neljällä tuhannella.

– Tähän on vaikuttanut pääasiassa koronaepidemian takia palkattu lisähenkilöstö. Henkilöstömäärän kehitysarvioihin vaikuttaa se, millaisena koronatilanne jatkuu tänä vuonna, toteaa johtava työmarkkinatutkija Anne Hotti.

Korona-aikana otettu käyttöön etuuksia ja korvauksia

Kuntatyönantajista 40 prosenttia kertoi ottaneensa korona-aikana käyttöön erilaisia etuuksia ja korvauksia. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan moninaisilla liikunta-, kulttuuri- ja virkistys- ja virike-etuuksilla.

Paikallisesti on sovittu maksettavaksi esimerkiksi korotettuja hälytys-, ylityö- ja tuplavuoro- ja vuoron¬vaihtokorvauksia. Korvauksia on maksettu myös koronarokottajille, jäljittäjille, keikkatöistä muissa yksiköissä sekä lomien peruuntumisista.

Osalle henkilöstöä on maksettu esimerkiksi 100–200 euron suuruisia kertakorvauksia palk¬kiona hyvästä työstä, jaksamisesta ja joustavuudesta vaikeassa koronatilanteessa.

Koronatuet väliaikainen helpotus kuntien taloustilanteeseen

Vuonna 2021 kunta-alan yhteen lasketut henkilöstömenot olivat arviolta 22,03 miljardia euroa. Kunnat ja kuntayhtymät sopeuttivat henkilöstömenoja viime vuonna 242 miljoonalla eurolla, mikä on 1,1 prosenttia kunta-alan henkilöstömenoista.

Tänä vuonna kuntatyönantajat arvioivat sopeuttavansa henkilöstömenoja noin 273 miljoonalla eurolla. (1,24 prosenttia henkilöstömenoista).  Vuonna 2020 henkilöstömenoja sopeutettiin noin 342 miljoonalla eurolla (1,6 prosenttia).

– Hallituksen velalla rahoitetut koronatukipaketit ovat tuoneet kunnille toivottua taloudellista helpotusta. Ne vähensivät tarvetta sopeuttaa henkilöstömenoja viime vuonna. Tukipaketit ovat kuitenkin vain väliaikainen ratkaisu. Rakenteellinen alijäämä tulojen ja menojen välillä säilyy ennallaan, muistuttaa toimitusjohtaja Markku Jalonen.

Valtaosa säästöistä toteutettiin viime vuonna ilman lomautuksia ja irtisanomisia. Muilla keinoilla kuten esimerkiksi tehostamalla toimintoja saatiin aikaiseksi 64 prosenttia tarvittavista säästöistä. Vapaaksi vaihdettujen lomarahojen osuus oli 23 prosenttia ja vapaaehtoisten palkattomien vapaiden osuus 9,3 prosenttia.

Henkilöstömenojen sopeuttaminen ja tarkka taloudenpito on osa kuntien ja kuntayhtymien tavoitteellista, pitkäjänteistä ja tuottavuuteen pyrkivää taloudenpitoa. Kuntaorganisaatioista 35 prosenttia on laatinut erillisen taloutta tasapainottavan tai tuottavuutta kohentavan ohjelman. Suunnitteilla ohjelma oli 58 prosentilla kuntatyönantajista.

Yt-neuvottelut käytiin vain harvassa kunnassa

Vain seitsemän prosenttia KT:n tiedusteluun vastanneista kunnista tai kuntayhtymistä oli käynyt yt-neuvotteluja vuonna 2021. Tänä vuonna niitä arvioidaan käytävän saman verran.

Taloudellisista syistä johtuvat lomautukset koskivat viime vuonna 800 palkansaajaa, mikä on 0,3 prosenttia koko henki¬löstöstä. Tänä vuonna lomautusten arvioidaan koskevan 1 300 palkansaajaa eli 0,4 prosenttia henkilöstöstä.

Taloudellisista syistä johtuvia irtisanomisia ei ollut viime vuonna juuri lainkaan. Irtisanotuksi joutui 116 henkilöä (0,04 prosenttia henkilöstöstä). Tälle vuodelle arvio on, että 45 henkilöä irtisanottaisiin (0,02 prosenttia).

Kunta-alalla on pulaa osaavasta työvoimasta, mikä vaikuttaa jo palvelujen saatavuuteen ja palvelustasoon.  Tiedusteluun vastanneet kuntatyönantajat painottivat lisähenkilöstön palkkausta palkankorotusten vaihtoehtona, mikäli lisärahoitusta olisi käytettävissä (83 prosenttia vastanneista). Lisätyövoiman palkkaamisella voitaisiin vaikuttaa koko henkilöstön työn kuormituksen vähentämiseen.

KT:n ajankohtaistiedustelu toteutettiin joulukuussa 2021. Se lähetettiin kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja kuntayhtymiin, joista tiedusteluun vastasi 185. Vastanneiden palveluksessa on 67 prosenttia kunta-alan henkilöstöstä.

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Anne Hotti

johtava työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2324
Matkapuhelin:
+358 50 527 1092
Sähköposti:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT