Uutinen

Esitys sote-uudistusta koskevasta lainsäädännöstä eduskuntaan

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä koskeva hallituksen esitys annettiin 8. joulukuuta eduskunnalle.

Hallitus esittää hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista. Ehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet perustettaisiin mahdollisimman pian lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen.

Lait tulisivat voimaan porrastetusti, osa 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset 1. tammikuuta 2023. Kokonaisuuden voimaantulo vaatii eduskunnan hyväksynnän.

Osa laeista voimaan kesällä 2021

Hallituksen esityksen mukaiset hyvinvointialueet perustettaisiin mahdollisimman pian voimaanpanolain tultua voimaan. Hallitus esittää lain voimaantuloajaksi 1.7.2021.

Hyvinvointialueille muodostetaan ensivaiheessa väliaikaishallinnot, jotka aloittaisivat toimintansa syksyllä 2021. Ensimmäiset aluevaalit järjestettäisiin alkuvuodesta 2022. Aluevaltuustot aloittaisivat toiminnan maaliskuussa 2022.

Aluevaltuustojen toiminnan käynnistymisen jälkeen hyvinvointialueet valmistelisivat toiminnan organisoinnin sekä henkilöstö- ja omaisuussiirrot yhdessä kuntien ja kuntayhtymien kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä muiden erikseen säädettävien palvelujen ja tehtävien järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lähtien.

Esitykseen liittyvien lakien voimaantulo on tarkoitus porrastaa siten, että osa tulisi voimaan 1.7.2021 ja osa 1.3.2022, kun uudet aluevaltuustot aloittavat toimintansa.

Viimeiset lait tulisivat voimaan 1.1.2023. Esitykseen liittyisi myös siirtymäaikoja.

Sote-uudistus aiheuttaa teknisiä muutostarpeita laajasti myös muuhun lainsäädäntöön. Muutosten valmistelu on käynnistetty ja muutosesitykset tuodaan eduskunnan käsittelyyn keväällä 2021.

KT:n asemaan esitetään muutoksia

Hallituksen esityksen mukaan laki Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta kumotaan. Sen tilalle esitetään säädettäväksi laki kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä.

 Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT aloittaisi toimintansa 1.7. 2021 eli samaan aikaan kuin hyvinvointialueiden väliaikaishallinto. Uusi KT voisi toimia hyvinvointialuesektorin puolesta ennakoivasti. Jatkossa KT olisi sekä kuntasektorin että hyvinvointialuesektorin työnantajaliitto.