Uutinen

Valtakunnalliset sote-uudistusta valmistelevat ryhmät käynnistämässä työtään

Sosiaali- ja terveysministeriö nimesi 27. elokuuta sote-uudistuksen valmisteluorganisaation, joka toimii 31.5.2023 saakka. Sen työryhmissä on sekä Kuntaliiton että KT:n edustajia.

Hanna Tainio, Henrika Nybondas-Kangas ja Juha Myllymäki on nimetty sote-uudistuksen valmisteluryhmään.

Työryhmiin nimetyt Kuntaliiton ja KT:n edustajat Hanna Tainio, Henrika Nybondas-Kangas ja Juha Myllymäki  vastasivat KT:n Soteliiderit-hankkeen esittämiin kysymyksiin valtakunnallisista jatkolinjauksista, työryhmätyöskentelystä sekä  ajankohtaisista työtehtävistään asiaan liittyen. Lisäksi he lähettivät johtamiseen liittyvät terveisensä sosiaali- ja terveydenhuollon (sote)-työnantajille.

Sote-uudistuksen seurantaryhmän jäsen, Suomen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio:

Kunnat kaipaavat selkeää tietoa uudistuksen aikataulusta ja linjauksista

On erittäin tärkeää, että uudistustyötä voidaan jatkaa nykyisen lainsäädännön puitteissa ja että työtä tuetaan. Kunnissa kaivataan ohjeita siitä, mitä ne voivat nyt tehdä, koska uudistusta koskevien lakien voimaantuloon menee todennäköisesti vielä useampi vuosi.

Osallistun jäsenenä uudistuksen seurantaryhmään, mutta toivoisin, että nimestä huolimatta voin vielä ryhmässä vaikuttaa uudistuksen linjauksiin. Ryhmän työskentelyä ei ole vielä aloitettu, mutta juuri tulleen tiedon mukaan kokoonnumme ensimmäisen kerran 14. lokakuuta.

Valmisteluvaiheessa yritän laittaa lusikkani jokaiseen sote-soppaan.

Johtamisen kehittäminen on yksi onnistuneen uudistuksen valmistelun ja toteuttamisen kulmakivistä. Siihen ei panosteta koskaan liikaa. Sitä tarvitaan, vaikka uudistus lykkääntyisi hamaan tulevaisuuteen tai jäisi tekemättä.

Henkilöstöjaoston jäsen, KT Kuntatyönantajien neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas:

Julkisissa työpaikoissa tehdään yhteistä hyvää ja siitä on kerrottava

Toivon, että julkisten sote-organisaatioiden asemasta, tehtävistä ja rahoitusmallista saavutettaisiin vankka yksimielisyys, ennen kuin kenttä lähtee suunnittelemaan uudistuksen toteuttamista.

Tulevassa työryhmässä ovat mukana valtiovarainministeriön edustajat ja työmarkkinaosapuolet. Toivon, että tarvittavat juridiset linjaukset, kuten työnantajavaihdokset maakunta-alalle, voidaan tehdä hyvässä yhteistyössä. Lisäksi odotan, että ryhmässä keskitytään lainsäädännön valmisteluun. Työmarkkina-asioita koskevat linjaukset kuuluvat työmarkkinapöytiin.  

Valtiovarainministeriö on tiedottanut, ettei ryhmä kokoonnu ennen kuin sote-uudistuksen linjaukset ovat pidemmällä, joten työskentely ei ole vielä alkanut.

KT:ssa haluamme tukea nykyisten sote-työnantajayksiköiden strategista henkilöstöjohtamista muutoksissa Soteliiderit-hankkeen avulla. Lisäksi kehitämme keväisen neuvottelukierrosten yhteydessä muun muassa palkkaus- ja työaikamalleja sote-organisaatioille sopivammiksi, mahdollisuuksien mukaan.

Terveisinä sote-työnantajille sanoisin, että julkisten sote-työpaikkojen lukuisia myönteisiä asioita on tärkeää tuoda esille aktiivisesti. Hyvän työnantajaimagon ylläpitäminen ja kehittäminen tässä tilanteessa ei ole helppoa mutta välttämätöntä.

Kunnat palvelujen tuottajina -jaoston jäsen, Suomen Kuntaliiton johtava lakimies Juha Myllymäki:

Hyvä johtaminen pitää homman kasassa

Sote-uudistuksen valmistelusta vastaa tällä hetkellä ministeriöiden suppea ydinjoukko. Olisin odottanut valmistelun avaamista osallistavammaksi. Valmistelussa on kyse myös kuntien talouteen ja mahdollisesti verotuloihinkin vaikuttavista ratkaisuista. Toivon pikaista muutosta valmistelurakenteeseen sekä hallitusohjelman kuntien tuottajaroolia koskevan kohdan joustavampaa tulkintaa.

Kuntien palvelutuotantoa selvittävä työryhmä arvioi toimeksiannon mukaisesti syksyn 2019 aikana millaiset edellytykset kuntien palvelutuotannolle on, jos maakunta vastaa palvelujen järjestämisestä. Ryhmä selventää oikeudellisia ja rahoituksellisia reunaehtoja, joiden pohjalta kunnat voivat arvioida omaa asemaansa tulevana tuottajana.

Kuntaliiton lakiyksikössä osallistumme erityisesti rakenteita ja hallintoa koskevan lainsäädännön valmisteluun ja autamme kuntia esimerkiksi kuntayhtymien perustamiseen ja kehittämiseen tai sote-uudistukseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Soten valtakunnallisessa kehittämisessä näkymä on ollut vaalikauden mittainen jo toistakymmentä vuotta. Näissä oloissa ainoastaan paikallistason ammattimainen johtaminen on pitänyt homman kasassa.

Hyvä johtaminen on tärkeää aina, tsemppiterveiset sote-työnantajille!

Aija Tuimala

yhteysjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2198
Matkapuhelin:
+358 40 869 6494
Sähköposti:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT