Uutinen

Työllisyysrahasto esittää työttömyysvakuutusmaksujen alentamista

Työllisyysrahaston hallitus päätti kokouksessaan 27.8.2019 esittää rahaston hallintoneuvostolle työttömyysvakuutusmaksujen alentamista vuodelle 2020. Työttömyysrahaston hallintoneuvosto hyväksyi esityksen kokouksessaan 29.8.2019 ja esittää sosiaali- ja terveysministeriölle maksujen pienentämistä.

Neuvottelupöydän ääreessä tehdään laskelmia. Kuva: Eeva Anundi

Esityksen mukaan kaikkien työnantajan keskimääräistä maksua lasketaan 0,24 ja työntekijöiden maksua 0,25 prosenttiyksiköllä. Näin ollen työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu on 1,26 prosenttia ja työntekijän maksu 1,25 prosenttia palkkasummasta vuonna 2020.

Alemmaksi työnantajamaksuksi esitetään 0,45 prosenttia (0,5 prosenttia vuonna 2019) ja ylemmäksi maksuksi 1,70 prosenttia (2,05 prosenttia) palkoista.

Alennus vastaa KT Kuntatyönantajien ajamaa näkemystä. KT:lla on rahaston hallituksessa kaksi ja hallintoneuvostossa kolme paikkaa. Hallituksen puheenjohtaja on KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.

Kuntatyönantajien maksu alenee keskimääräistä enemmän

Enin osa kuntatyönantajien maksamasta palkkasummasta kuuluu ylimmän maksun piiriin, minkä vuoksi niiden maksu alenee keskimäärin noin 0,3 prosenttiyksikköä. Euroissa tämä tarkoittaa kunta-alalle noin 56 miljoonan euron alennusta vuonna 2020.

Hallintoneuvosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 29. elokuuta. Kokouksen jälkeen Työllisyysrahasto antaa esityksensä sosiaali- ja terveysministeriölle, ja lopulliset maksut vahvistetaan syksyllä. Työttömyysvakuutusmaksujen taso säädetään vuosittain lailla.

Rahaston taloudellinen tilanne hyvä

Työllisyysrahasto arvioi tänään ilmestyneessä puolivuosikatsauksessaan, että vuoden 2019 tulos olisi noin 500 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja että nettovarallisuuden eli suhdannepuskurin määrä olisi tämän vuoden lopussa noin 1,5 miljardia euroa.

Suhdannepuskurin enimmäismäärä on säädetty laissa. Ensi vuoden alusta alkaen enimmäismääräksi on esitetty kuuden prosentin työttömyysastetta vastaavien menojen määrää eli noin 1,75 miljardia euroa.

– Puskuri alkaa ensi vuonna lähestyä enimmäismääräänsä, sanoo Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki.

Maailman talouden suunta vaikutuksineen on tällä hetkellä vaikeasti ennustettavissa. Perinteisesti kansantalouden suhdannevaihtelut ovat heijastuneet Työllisyysrahastontoimintaan noin kuuden kuukauden viiveellä.

– Rahaston hyvä taloudellinen tilanne sekä työttömyyden lasku antavat mahdollisuuden työttömyysvakuutusmaksujen alentamiseen. Olen tyytyväinen, että hallitus päätti yksimielisesti maksujen alentamisesta, sanoo rahaston hallituksen puheenjohtaja, KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.

Esitys huomioi rahaston menot ja talouden ennusteet

Esitys työttömyysvakuutusmaksuista pohjautuu Työllisyysrahaston perusennusteeseen, jonka pohjalta laaditaan myös rahaston talousarvio vuodelle 2020. Ennusteessa otetaan huomioon muun muassa rahoitettavien etuuksien määrä ja muut rahaston menot tulevana vuotena.

– Laadimme vuosittain myös riskiskenaarion, jossa ajatellaan talouden heikentyvän ja työttömyyden kohoavan nopeasti. Vertaamme omaa laskelmaamme myös valtiovarainministeriön ennusteeseen. Käytettyä laskentamallia on sovellettu jo pitkään, sanoo Janne Metsämäki.


Uutista on täydennetty 30.8.2019 lisäämällä siihen tieto siitä, että Työllisyysrahaston hallintoneuvosto hyväksyi esityksen kokouksessaan 29.8.2019.


Muualla verkossa