Uutinen

Tietosuojavaltuutetun toimisto vastasi KT:n kysymyksiin rokotussuojasta ja tietosuojasta

Tartuntatautilain 48 §:n voimaantulo 1.3.2018 synnytti epätietoisuutta siitä, miten työnantajan on otettava huomioon tietosuojalainsäädännön vaatimukset käsitellessään työntekijän rokotussuojaan liittyviä tietoja.

Värillisiä kysymysmerkkejä, Kuva: Pixhill.

Tilanteen selventämiseksi KT pyysi 9.2.2018 tietosuojavaltuutetun toimistolta tulkintaa tartuntatautilain 48 §:n mukaisten tietojen käsittelystä.

Kannanottopyynnön lähettämisen jälkeen sovellettavaksi on myös tullut EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ja uusi tietosuojalaki (1050/2018). Myös lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) on tehty muutoksia.

Tietosuojavaltuutetun toimisto antoi vastauksensa KT:n kysymyksiin 19.3.2019 voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimiston vastauksen mukaan työnantaja voi käsitellä tietoja, jotka kuvaavat työntekijän soveltuvuutta tartuntatautilain 48 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin työtehtäviin siltä osin, kuin tiedot koskevat työntekijän tartuntatautilain 48 §:n 2 momentissa tarkoitetun rokotussuojan riittävyyttä. Vastauksessa on myös annettu näkemys rokotussuojatietojen säilyttämiseen ja kirjaamiseen.

Tietosuojavaltuutetun toimiston vastaus on julkaistu kokonaisuudessaan KT:n ohjeissa >

Eeva Vesterbacka

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2052
Matkapuhelin:
+358 40 701 5507
Sähköposti:
Eeva.Vesterbacka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT