På svenska
Uutinen

Terveyskeskuksissa yli 200 lääkärin vaje

Terveyskeskusten lääkärivaje on viime vuoden aikana noussut noin prosenttiyksiköllä. Lokakuussa 2018 oli 227,5 lääkärin tehtävää täyttämättä, mikä tarkoitti 5,7 prosentin lääkärivajetta. Terveyskeskusten hammaslääkärivaje oli 5,8 prosenttia. Hammaslääkärin tehtäviä oli täyttämättä 115.

Lääkäri hoitaa lapsipotilasta. Kuva: Pixhill.

Lääkäri- ja hammaslääkärivajeet kasvoivat hienoisesti edellisvuodesta, jolloin ne olivat noin viisi prosenttia. Tätä ennen vajeet olivat pidemmän aikaa laskussa. Lääkärivaje oli pienimmillään vuonna 2016 ja hammaslääkärivaje vuonna 2017.

Vajeella tarkoitetaan kokonaan hoitamatta olevien tehtävien osuutta kaikista tehtävistä. Näihin tehtäviin on siis haettu lääkäriä, muttei ole yrityksestä huolimatta saatu.

Vajeessa on alueellista vaihtelua

Lääkärivajetta ei ollut lainkaan 60 prosentissa terveyskeskuksista (90 keskusta). Näiden väestöpohja kattaa noin 1,9 miljoonaa asukasta. Hammaslääkärivajetta ei ollut lainkaan 55 prosentissa terveyskeskuksista. Näiden väestöpohja on noin 2,5 miljoonaa asukasta.

Vaje vaihtelee alueellisesti vuosittain. Vuonna 2018 eniten lääkärien tehtäviä oli täyttämättä Kainuussa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Pohjanmaalla. Näissä sairaanhoitopiireissä vaje oli lähellä 15 prosenttia tai jopa sen yli. Hammaslääkärivaje oli suurin Itä-Savossa, Lapissa, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa.

Lääkärisijaisten määrä kasvanut

Lääkärin tehtävissä sijaisilla hoidettujen vakanssien osuus on kasvanut terveyskeskuksissa merkittävästi kymmenessä vuodessa. Nykyään jo 23 prosenttia vakansseista hoidetaan sijaisilla.

Sijaisten määrän kasvua selittää lääkärien koulutusmäärien kasvu ja erikoistumiskoulutuksessa olevien lääkärien kasvanut määrä. Vakituisten viranhaltijoiden määrä laski jonkin verran sekä lääkäreillä että hammaslääkäreillä viime vuoteen verrattuna.

Lääkäreiden ulkoistusten määrä eli lääkärintehtävien tai palveluiden tuottamisen siirtäminen yksityiselle yritykselle tai ammatinharjoittajalle oli kasvanut hieman edellisvuodesta. Hammaslääkäreillä vuokratyövoiman käyttö väheni viime vuodesta.

Tutkimukset tehdään yhteistyössä

Tutkimuksessa tehtävien täyttöä tutkitaan yhden päivän poikkileikkauksella lokakuussa. Vastaukset saatiin kaikista terveyskeskuksista. Lääkäriliitto ja Hammaslääkäriliitto tekevät tutkimukset yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, KT Kuntatyönantajien ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Muualla verkossa

Juho Ruskoaho

pääekonomisti
Puhelin:
+358 9 771 2021
Matkapuhelin:
+358 44 532 8467
Sähköposti:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT