Suomeksi
Nyhet

Hälsocentralerna behöver över 200 läkare till

Läkarbristen vid hälsocentralerna har ökat under det gångna året med omkring en procentenhet. I oktober 2018 var 227,5 läkarbefattningar obesatta, vilket innebar en läkarbrist på 5,7 procent. Bristen på tandläkare vid hälsocentralerna var 5,8 procent. Totalt 115 tandläkarbefattningar var obesatta.

Lääkäri hoitaa lapsipotilasta. Kuva: Pixhill.

Läkar- och tandläkarbristen ökade något jämfört med året innan då den var omkring 5 procent. Före 2018 minskade underskottet under en längre tid. Läkarbristen var minst år 2016 och tandläkarbristen var det år 2017.

Med brist avses de helt obesatta befattningarnas andel av alla befattningar. Det är läkarbefattningar som lediganslagits men som man trots försök inte har kunnat besätta.

Regionala variationer i läkarbristen

Vid 60 procent av hälsocentralerna (dvs. 90 hälsocentraler) upplevdes ingen läkarbrist alls. Dessa har ett befolkningsunderlag på sammanlagt cirka 1,9 miljoner invånare. Vid 55 procent av hälsocentralerna upplevdes ingen tandläkarbrist alls. Dessa har ett befolkningsunderlag på cirka 2,5 miljoner invånare.

Läkarbristen varierar årligen regionalt. År 2018 var antalet obesatta läkarbefattningar störst i Kajanaland, Södra Savolax, Mellersta Finland, Södra Karelen och Södra Österbotten. I dessa sjukvårdsdistrikt var underskottet närmare 15 procent eller till och med över det. Tandläkarbristen var störst i Östra Savolax, Lappland, Päijänne-Tavastland och Södra Karelen.

Antalet läkarvikarier har ökat

Andelen läkarbefattningar som sköts av vikarier har ökat avsevärt vid hälsocentralerna under de senaste tio åren. Numera sköts redan 23 procent av befattningarna av en vikarie.

Det ökade antalet vikarier förklaras av läkarutbildningens ökade omfattning och det ökade antalet läkare som genomgår en specialiseringsutbildning. Antalet ordinarie tjänsteinnehavare sjönk något jämfört med året innan både då det gäller läkare och tandläkare.

Antalet utlagda läkarbefattningar, det vill säga överföringen av läkaruppgifter eller tjänster till privata företag eller yrkesutövare, hade i viss mån ökat jämfört med året innan. Då det gäller tandläkare minskade användningen av hyrd arbetskraft från året innan.

Undersökningarna genomförs i samarbete

I denna undersökning granskades besättningen av befattningar genom ett tvärsnitt för en dag i oktober. Alla hälsocentraler deltog i undersökningen. Läkarförbundet och Tandläkarförbundet genomför undersökningarna i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet, KT Kommunarbetsgivarna och Institutet för hälsa och välfärd.

Mer på webben

Juho Ruskoaho

chefsekonom
Telefon:
+358 9 771 2021
Mobiltelefon:
+358 44 532 8467
E-post:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT