På svenska
Uutinen

Sote-alan johtajat pohtivat tulevaisuuden johtamista KT:n seminaarissa

Toimintaympäristön muutoksissa ja talouspaineissa strategisen henkilöstöjohtamisen merkitys kasvaa, korosti KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen tiistaina avauspuheenvuorossaan sote-työnantajille.

Sotejohtamisen seminaarin yleisöä

KT:n Soteliiderit kokosi Kuntatalolle sote-työnantajia ympäri Suomea hankkeen ensimmäiseen valtakunnalliseen seminaariin 12 marraskuuta. Päivän aiheena oli tulevaisuuden johtaminen ja se, millaista johtamista sote-alalla tarvitaan. 

Markku Jalonen myös lupasi KT:n tuen kunnille strategisessa henkilöstöjohtamisessa. Tällä hetkellä kuuma aihe on muun muassa työvoiman saatavuuden varmistaminen. 

Johtamisen tasapainoilua jatkuvassa muutoksessa

Kymsoten terveyden ja ikääntyneiden palveluiden johtaja ja KT:n valtuuskunnan varapuheenjohtaja Jorma Haapanen toi monipuolisesti esille vaikeuksia, joita johtajana sote-alalla kohtaa.  Työ on mielenkiintoista ja motivoivaa, mutta oman mausteensa johtamiseen tuovat muun muassa jatkuva muutos, viestintä eri tilanteissa, erilaistuminen ja digitalisaatio. 

Sote-työtä tutkitaan

Tutkimuksesta nousseita johtamisen oppeja ja kokemuksia puolestaan jakoivat ARTTU2-hankkeen tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom Kuntaliitosta sekä SoteDialogit-hankkeesta dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksesta. 

Arjen kokemuksia ja onnistumisia  

Kokemuksia arjen tasapainoilusta ja onnistumisista kuvasivat Mikkelin kaupungin johtaja Timo Halonen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma sekä Etevan toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja

Sote-työn tekijöiden tavoittaminen

Iltapäivällä keskusteltiin työkaluista, joilla sote-työhön saadaan resurssit ja tekijät kohdilleen. Hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet avasi sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointi- ja palveluosaston päällikkö Tuija Kumpulainen. Työterveyslaitoksen terveiset strategiseen työkykyjohtamiseen sote-muutoksessa toi ylilääkäri Timo Leino

Seuren toimitusjohtaja Anne Sivula kertoi sijaisten saatavuudesta ja työn tekemisen uusista trendeistä. Sote-työn arjesta seminaarissa puhui vs. ylilääkäri Pia Hakio, Espoonlahden palveluyksiköstä.  

Soteliiderit tukee sote-työnantajia muutoksessa ja johtamisessa

Intensiivisen seminaaripäivän kokosi lopuksi yhteen KT:n Soteliiderien projektipäällikkö Aija Tuimala, joka muistutti, että työntekijät, palvelut ja tuottavuus muodostavat kokonaisuuden ja vaikuttavat toisiinsa.

Soteliiderit toiminnan luonteeseen kuuluvat alueelliset teematyöpajat, verkostoituminen sekä tiedon ja kokemusten vaihtaminen. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Lisätietoja Soteliiderit-hankkeesta >

Aija Tuimala

yhteysjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2198
Matkapuhelin:
+358 40 869 6494
Sähköposti:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT