Uutinen

KT:n verkostot antavat hyvän pohjan sote-kehittämisen jatkotyölle

KT tarjosi useita verkostoja työnantajien tueksi edellisen hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä. Soteliiderit-hanke jatkaa työtä niiden pohjalta ja tukee sote-työnantajien henkilöstöjohtamista. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella.

KT:n neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas ja työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

KT perusti useita verkostoja työnantajavalmistelun tueksi edellisen hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä vuosina 2015–2019. Sekä uudistuksen valmistelijat että KT:n asiantuntijat pitivät verkostoja ja yhteistyötä erittäin tärkeinä.

– Tilannetta kuvaa hyvin se, että kokouksiin osallistuivat käytännössä aina kaikki kahdeksantoista HR-valmistelijaa tai heidän varajäsenensä, kertoo neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas.

– Verkostoissa tehtiin yhteisiä linjauksia HR-asioiden valmistelusta sekä pysyttiin kartalla ylipäätään uudistuksen tilanteesta. Erittäin tärkeää verkostoissa oli myös oppia muilta ja hyödyntää muiden työnantajien malleja tai selvityksiä, Nybondas-Kangas jatkaa.

Soteliiderit-hankkeessa syvennetään yhteistyötä työnantajien tärkeiksi kokemista teemoista

Sote-uudistusta on valmisteltu jo vuosien ajan ja työ jatkuu nyt Rinteen hallituksen ohjelman mukaisesti, vaikka rakenneratkaisut eivät vielä täysin selviä olekaan.

KT:ssa syntyi ajatus lähteä syventämään yhteistyötä työnantajien kanssa heidän tärkeäksi kokemistaan teemoista.

– KT haluaa Soteliiderit-hankkeella tukea johtoa ja esimiehiä heidän vaativassa työssään ja korostaa hyvän henkilöstöjohtamisen merkitystä uudistusten toteuttamisessa, kertoo kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen ja kannustaa sote-työnantajia tulemaan mukaan hankkeeseen.

Hankkeen alullepanijat, KT:n nyt jo eläkkeellä oleva kehittämispäällikkö Terttu Pakarinen ja neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas onnistuivat hankkimaan jatkotyölle rahoituksen sosiaali- ja terveysministeriön ESR-hausta yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

Nybondas-Kangas on iloinen myös siitä, että hankkeen projektipäälliköksi saatiin Aija Tuimala, jolla on pitkä johtamis- ja kehittämiskokemus.

Haasteet ja tavoitteet yhdistävät sote-työnantajia

Työvoiman saatavuus, olemassa olevan henkilöstön työssä jaksaminen ja työssä suoriutuminen sekä jatkuva muutos haastavat työnantajia kehittymään strategisessa henkilöstöjohtamisessa.

Henrika Nybondas-Kangas toivoo yhteistyön näistä teemoista vain laajenevan:
– Soteliiderit-hanke kutsuu sote-johtoa tekemään Suomen julkisista sote-työpaikoista vetovoimaisia ja hyvin johdettuja!