På svenska
Uutinen

Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut ja eläkemaksut vuodelle 2020 vahvistettu

Kuntatyönantajien työttömyysvakuutusmaksu ja eläkemaksu laskevat hieman. Sairausvakuutusmaksu aleni 0,58 prosenttiyksikköä, jos sitä verrataan valtiovarainministeriön määrittämään perusuraan.

Numeroita punaiselle matolla. Kuva: Black ice /Pexels

Kilpailukykysopimuksen osana sovittiin, että työeläkemaksuja ja työttömyysvakuutusmaksuja tasataan työnantajien ja työntekijöiden kesken ja työnantajien sairausvakuutusmaksuja alennetaan perusuraan nähden. Sovitut alennukset ovat näkyneet vuodesta 2017 työnantajien sosiaalivakuutusmaksuissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut, että kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu on 1,34 prosenttia vuonna 2020. Maksu nousee 0,57 prosenttiyksikköä vuoteen 2019 verrattuna. Kilpailukykysopimuksen mukaisesti maksu aleni perusuraan nähden 0,58 prosenttiyksikköä vuonna 2020.

Työttömyysvakuutusmaksun maksuprosentti on 0,45 prosenttia palkkasummarajaan asti. Palkkasummarajan ylittävältä osalta maksuprosentti on 1,7 prosenttia

Palkkasummaraja 2 125 500 euroa vuonna 2020.

Työnantajan palkkaperusteinen eläkemaksu keskimäärin 16,82 prosenttia vuonna 2020

Työnantajan palkkaperusteinen eläkemaksu on keskimäärin 16,82 prosenttia vuonna 2020 (17,25 % vuonna 2019). Tämä sisältää työnantajakohtaisen työkyvyttömyyseläkemaksun, joka on keskimäärin yksi prosentti palkoista.

Vuoden 2020 eläkemenoperusteinen maksu on yhteensä 737 miljoonaa euroa (706 miljoonaa euroa vuonna 2019). Kuntien ja kuntayhtymien palkkasummaan (VM:n arvio) suhteutettuna se on noin 4,19 prosenttia.

Eläkemenoperusteinen maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken suhteessa niihin vuonna 2020 maksettaviin eläkeosiin, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005.

Keskimäärin kuntatyönantajien sosiaalivakuutusmaksut laskevat 0,19 prosenttiyksikköä verrattuna vuoteen 2019.

Työmarkkinatutkimus

Sähköposti:
tutkimus@kt.fi