På svenska
Uutinen

Esitys hoivamitoituksesta lausuntokierroksella

Hoivamitoituksen uudistamista on valmisteltu osana iäkkäiden palveluiden kokonaisuudistusta. Mitoitusta pohtinut jaosto on jättänyt esityksensä, josta pyydetään lausuntoja 15. marraskuuta mennessä.

Käsi pitelee mittanauhaa. Kuva: Jennifer Burk / Unsplash

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama  työryhmä valmistelee iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamista. Työryhmän tavoitteena on uudistaa palveluja kokonaisuutena siten, että väestön ikääntymiseen voidaan varautua. Uudistuksen tavoitteena on turvata iäkkäille henkilöille laadukkaat, yhdenvertaiset ja kustannustehokkaat palvelut sekä varmistaa palvelujen laatu ja saatavuus.

Esitys hoivamitoituksesta valmistui

Johtava työmarkkinalakimies Mirja-Maija Tossavainen kertoo videolla mitoitusjaoston esityksestä.

Osana iäkkäiden palveluiden uudistamista on selvitetty hoivamitoitusta. Henkilöstömitoitusta valmistelemaan asetettiin oma jaosto syksyllä. Jaosto jätti lokakuun alussa esityksensä, jossa ehdotetaan muutettavaksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annettua lakia. Luonnos hallituksen esitykseksi on lausuntokierroksella 4.10.–15.11.2019.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sitovasta henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa. Henkilöstömitoitus olisi jatkossa vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Asiasta säädettäisiin lailla, kun tähän asti mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella.

Lisäksi luonnoksessa on esitys siitä, ketkä laskettaisiin mitoitukseen sekä lainsäädännön siirtymäajasta.

KT osallistui esityksen valmisteluun

Henkilöstömitoitusta valmistelleessa jaostossa olivat edustettuina sote-alan työnantaja- ja palkansaajajärjestöt. KT Kuntatyönantajien neuvottelijana jaostossa on ollut johtava työmarkkinalakimies Mirja-Maija Tossavainen.

Kunta-ala ei ole toivonut sitovaa mitoitusta, ja KT:n mukaan olisi ollut parempi, että vanhuspalveluita oli kehitetty muilla keinoilla.

Mirja-Maija Tossavainen

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2117
Matkapuhelin:
+358 50 527 6019
Sähköposti:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT