På svenska
Tiedote

Esitys hoivamitoituksesta saatiin aikaan – Kuntatyönantajien huolena rahoitus ja henkilöstön saatavuus

KT pitää myönteisenä, että hallitusohjelmaan kirjattua sitovaa hoivamitoitusta pohtineen kolmikantaisen työryhmän piirissä on saatu aikaiseksi yksimielinen luonnos lakiesitykseksi. Erityisen hyvää on se, että vanhustenhoidon hoivamitoitukseen luettavien työntekijöiden piiriä ei lähtökohtaisesti kiristetä ja että myös hoiva-avustajat luetaan siihen mukaan.

Hoitaja tekee muistiinpanoja. Kuva: Pixhill

Lakiesitys lähtee siitä, että tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksikössä on oltava vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti viimeistään 1.4.2023. KT edellyttää, että jos esitys toteutuu, siitä johtuvat todelliset lisäkustannukset korvataan kunnille 100-prosenttisesti.

Kustannusten rahoitus on turvattava

Tämän hetken arvion mukaan jo pelkästään henkilöstömitoituksen nostamisesta aiheutuvat työvoimakustannukset ovat vuosittain noin 233 miljoonaa euroa, sillä palveluihin tarvitaan sijaiset mukaan lukien 5 300 henkilöä lisää.

Mitoituksen laskennan muutoksen vuoksi tukipalveluhenkilöstön lisätarpeesta aiheutuu lisäksi 23 miljoonan euron kustannus. Esityksestä koituu toteutuessaan myös muita lisäkustannuksia. Näitä kertyy esimerkiksi koulutuspaikkojen lisäämisestä sekä mitoituksen toteutumisen seurannasta.

Luvut koskevat sekä yksityisten että julkisen sektorin tuottamaa hoivaa.

Työvoiman saatavuus varmistettava

Henkilöstömitoituksen lisäksi väestön ikääntyminen ja henkilöstön eläköityminen lisäävät väistämättä työvoiman tarvetta. KT on kustannusten nousun ohella hyvin huolissaan osaavan henkilöstön saatavuudesta.

Työvoiman tarpeeseen vastaaminen vaatii monia laaja-alaisia toimenpiteitä, kuten koulutuspaikkojen lisäämistä, erilaisia työvoimapoliittisia toimia sekä työperäisen maahanmuuton tukemista.

Kunta-ala ei ole toivonut sitovaa mitoitusta

KT:n mukaan olisi ollut suotavaa, että vanhuspalveluiden kehittämiseen olisi valittu toisenlaisia toimenpiteitä kuin sitovan vähimmäismitoituksen säätäminen lailla. Kuntatyönantajat pitää kuitenkin hyvänä, että lausuntokierrokselle lähtevä luonnos on pystytty rakentamaan monelta osin voimassaolevan suosituksen pohjalta.

Tärkeää on myös pitää huolta siitä, ettei mitoituksen vaatimia panoksia oteta pois iäkkäiden palveluiden muusta kehittämisestä, vaan toimintatapoja kehitetään ja hyödynnetään muun muassa uuden teknologian avulla.

Mitoitusta valmistelleessa jaostossa ovat olleet edustettuina sote-alan työnantaja- ja palkansaajajärjestöt. KT Kuntatyönantajien neuvottelijana jaostossa on ollut johtava työmarkkinalakimies Mirja-Maija Tossavainen.

Esitys on seuraavaksi lähdössä lausuntokierrokselle.

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Mirja-Maija Tossavainen

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2117
Matkapuhelin:
+358 50 527 6019
Sähköposti:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT