På svenska
Uutinen

Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin -hankkeen alueellinen hankehaku on käynnissä

Kokka kohti Suomea – kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hanke ajalle 1.1.2019–31.12.2021.

Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin-nuoria ihmisiä muuttolaatikon ympärillä

Koordinaatiohankkeen tavoitteena on turvata yritysten kasvua kasvukeskuksissa edistämällä kansainvälisten työntekijöiden rekrytoitumista Suomen työmarkkinoille.

Kokka kohti Suomea -hankkeen alueellisten kasvukeskushankkeiden hakuaika on käynnistynyt 3.6.2019. Hakuaikaa on 2.9.2019 saakka.

Hankkeen avulla voidaan tukea KT Kuntatyönantajien tavoitetta lisätä työperäistä maahanmuuttoa. KT kannattaa myös maahanmuuttajien koulutuksen ja kotouttamien tehostamista.

Kunnat voivat hakea rahoitusta alueen kasvu- ja rekrytointitarpeisiin

Rahoituksen hakijoina voivat olla kunnat, työvoimapalvelujen tarjoajat ja kehittäjät, koulutusorganisaatiot, sosiaalipartnerit, järjestöt sekä muut toimialaan liittyvät organisaatiot. 
Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin -hankkeen alueellisten kasvukeskushankkeiden tavoitteena tulee olla Suomen työelämän houkuttelevuuden lisääminen kansainvälisten osaajien keskuudessa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on hankkeen aikana kehitettyjen käytäntöjen levittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi kansallista käytäntöä.

Hankehakemuksen tulee perustua alueen konkreettisiin kasvu- ja rekrytointitarpeisiin, minkä vuoksi yritysten sitoutuminen hankkeeseen on oleellista. Lisäksi hankkeen tulee tähdätä maahanmuutto-, kotoutumis- ja elinkeinopalvelujen tiiviiseen yhteistyöhön, ja pyrkiä huomioimaan myös alalla toimivat järjestöt ja palveluntuottajat.

Rahoitettavien hankkeiden toteutusaika on enintään kolme vuotta ja yhden alahankkeen budjetti on 250 000–400 000€. Hankkeet voivat olla useamman kasvukeskuksen yhteisiä hankkeita. Käytettävissä olevan rahoituksen määrästä johtuen kullekin viidelletoista ELY-keskusalueelle voidaan rahoittaa vain yksi hanke.

Alueellisen kasvukeskushankkeen painopisteitä voivat olla esimerkiksi:

  • toiminta, joka tuo kansainvälisiä osaajia ja yrityksiä yhteen huomioiden kasvukeskusten ja ympärysseutujen omat tarpeet
  • Suomeen asettautumista tukevien palvelujen kehittäminen
  • kansainvälisten osaajien perheenjäsenten alueelle sijoittumisen edistäminen
  • palvelu, joka tukee työnantajia siten, että ulkomaalaisten osaajien rekrytointikynnys työyhteisöihin madaltuu
  • kansainvälisen rekrytoinnin oheispalvelujen toteuttaminen
  • maassa jo olevien kansainvälisten osaajien (esim. ulkomaalaiset opiskelijat) kiinnittäminen Suomen työelämään

Muualla verkossa

Tarkemmat hakuohjeet ja rahoituskriteerit www.rakennerahastot.fi