På svenska
Uutinen

Työnantajat ovat hakeneet perhevapaakorvauksia vähän

Työnantajat ovat voineet hakea toukokuusta 2017 alkaen perhevapaakorvausta, kun naispuolinen työntekijä jää palkalliselle äitiysvapaalle. Kelan mukaan korvauksia on haettu selvästi odotettua vähemmän.

Työnantaja painaa tietokoneen enter-nappia. Kuva: Pixhill.

Perhevapaakorvaus on 2 500 euron kertakorvaus.

Korvaus maksetaan tuoreen äidin työnantajalle, jos se maksaa kokoaikaiselle työntekijälleen palkkaa vähintään kuukauden äitiysvapaan ajalta. Korvausta voi saada myös adoptioäidin työnantaja, joka maksaa palkkaa vanhempainvapaan ajalta.

Perhevapaakorvauksen saamisen edellytyksenä on, että työsuhde on kestänyt 3 kuukautta ennen äitiys- tai adoptioäidin vanhempainvapaan alkamista ja että työsuhde kestää vähintään vuoden.

Korvausta on haettava 6 kuukauden kuluessa vapaan päättymisestä

Korvaus koskee 1.4.2017 ja sen jälkeen alkaneita äitiysvapaita.

Perhevapaakorvausta voi hakea heti, kun palkkaa on maksettu vähintään kuukauden ajalta. Korvausta on haettava viimeistään 6 kuukauden kuluessa vanhemman vanhempainpäivärahakauden päättymisestä.

Perhevapaakorvausta haetaan työnantajan sähköisessä asiointipalvelussa. Vaihtoehtoisesti sitä voi hakea myös paperilomakkeella. Paperilomakkeella voi hakea yhtä aikaa sekä perhevapaa- että vuosilomakustannuskorvausta. Hakemukset voi myös lähettää erikseen.

Korvausta kannattaa hakea

Perhevapaakorvaus on suhteellisen uusi etuus, joka tasaa työnantajien perhevapaakustannuksia erityisesti naisvaltaisilla aloilla ja pyrkii sitä kautta edistämään naisten tasa-arvoa työmarkkinoilla. Työnantajien kannattaa ehdottomasti hakea korvauksia.

Katso Kelan video työnantajan perhevapaakorvauksesta

Perhevapaakorvauksen esittely

Muualla verkossa