Suomeksi
Nyhet

Få arbetsgivare har ansökt om familjeledighetsersättning

Arbetsgivare har sedan maj 2017 kunnat ansöka om familjeledighetsersättning för lön som betalats till kvinnliga anställda som blivit moderskapslediga. Enligt FPA har ersättningsansökningarna varit klart färre än väntat.

Työnantaja painaa tietokoneen enter-nappia. Kuva: Pixhill.

Familjeledighetsersättningen är en engångsersättning på 2 500 euro.

Ersättningen betalas till den nyblivna mammans arbetsgivare om denne betalar ut lön till den heltidsanställda för minst en månad under moderskapsledigheten. Också arbetsgivare till adoptivmödrar kan få ersättning för lön som de betalat under föräldraledigheten.

En förutsättning för att få familjeledighetsersättning är att anställningen har pågått minst tre månader innan moderskapsledigheten eller adoptivmoderns föräldraledighet börjar och att anställningens längd är minst ett år.

Ersättning ska sökas inom 6 månader från det att ledigheten är slut

Ersättningen gäller moderskapsledighet som inletts 1.4.2017 eller senare.

Familjeledighetsersättning kan sökas genast då lön har betalats för minst en månad. Ersättning ska sökas senast inom sex månader från det att perioden för betalning av förälderns föräldradagpenning upphört.

Ansökan om familjeledighetsersättning görs via den elektroniska nättjänsten för arbetsgivare. Alternativt kan ansökan också göras på ett pappersformulär. På formuläret kan man samtidigt ansöka om både familjeledighetsersättning och ersättning för semesterkostnader. Ansökningarna kan också skickas separat.

Det lönar sig att ansöka om ersättning

Familjeledighetsersättningen är en relativt ny förmån som jämnar ut arbetsgivarnas kostnader för familjeledigheter i synnerhet i kvinnodominerade branscher och som därigenom bidrar till att främja kvinnors jämställdhet på arbetsmarknaden. Arbetsgivare har goda skäl att ansöka om ersättningar.

FPA:s video om familjeledighetsersättning för arbetsgivare (på finska)

Perhevapaakorvauksen esittely

Mer på webben