På svenska
Uutinen

Poliittiset työtaistelut jatkuvat toistaiseksi kunta-alalla

AKAVA, STTK ja SAK käsittelivät 26. lokakuuta hallinnoissaan hallituksen esitystä yhteiskuntarauhan palauttamiseksi. Palkansaajajärjestöt eivät hyväksyneet hallituksen esitystä sellaisenaan, vaan edellyttävät, että työsopimuslain muuttamiseen liittyvät perustelut on valmisteltava kolmikantaisesti.

Palkansaajajärjestöt katsovat, että hallituksen kompromissiesitys luo edellytykset järjestöllisten toimien keskeyttämiseen, ei lopettamiseen.

Järjestöllisiin toimiin liittyvät päätökset tehdään jokaisessa jäsenliitossa.

Tehy ja Super ovat ilmoittaneet käsittelevänsä lähipäivinä hallinnoissaan julistamiaan työtaistelutoimenpiteitä ja niiden keskeyttämistä.