Suomeksi
Nyhet

De politiska stridsåtgärderna fortgår tills vidare inom kommunsektorn

Löntagarorganisationerna godkände inte regeringens förslag oförändrat, utan kräver att motiveringen till ändringen av arbetsavtalslagen ska beredas på trepartsbasis.

Akademikercentralen AKAVA, Tjänstemannacentralorganisationen STTK och Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC behandlade den 26 oktober regeringens förslag till återställande av samhällsfreden.

Löntagarorganisationerna anser att regeringens kompromissförslag skapar förutsättningar att avbryta de fackliga åtgärderna, men inte att avsluta dem.

Besluten kring de fackliga åtgärderna fattas i varje medlemsförbund.

Tehy och Super har uppgett att de inom de närmaste dagarna i sina ledande organ kommer att behandla de stridsåtgärder som de utlyst och avbrytandet av dem.