På svenska
Uutinen

Kansalaiset arvostavat nopeaa hoitoonpääsyä

Kahdelle kolmasosalle on samantekevää, miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään, kunhan hoitoon pääsee nopeasti. Tiedot käyvät ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta, jossa selvitettiin myös kansalaisten suhtautumista sote-uudistukseen.

Hoitoonpääsy sotessa

Tutkimuksen mukaan kansalaisille näyttäisi olevan tärkeintä, että sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat. Mielipiteet ovat samansuuntaisia kuin vuonna 2015, jolloin asiaa tutkittiin edellisen kerran.

Vaikka palveluiden järjestämistapa ei ole kansalaisille kovin tärkeä asia, puolet kannattaa sote-uudistuksen lykkäämistä tulevien eduskuntavaalien yli seuraavan hallituksen hoidettavaksi. Etenkin valtaosa (66 %) oppositiopuolueiden kannattajista olisi valmis siirtämään sote-uudistusta.

Reilu neljännes kyselyyn vastanneista taas vastustaa sote-uudistuksen lykkäämistä. Enemmistö (56 %) hallituspuolueiden kannattajista torjuu ajatuksen.

Väittämä, jonka mukaan eduskunnan tulee viedä sote-uudistus nyt loppuun saakka, eikä vitkutella enempää, jakaa kansan kahtia. Kaksi viidestä (41 %) on asiasta samaa mieltä ja samansuuruinen joukko (42 %) torjuu ehdotuksen. Epätietoisia on kuudesosan (17 %) verran. Myös tämän väittämän kohdalla ero hallitus- ja oppositiopuolueiden kannattajien välillä on selvä: Hallituspuolueiden kannattajista selvä enemmistö (68 %) ilmoittaa, että vitkuttelu riittää. Oppositiopuolueiden tukijoiden enemmistö (57 %) taas torjuu väittämän.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimukseen  haastateltiin yli tuhatta 18–79-vuotiasta suomalaista. Tulosten virhemarginaali on suurimmillaan noin kolme prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Muualla verkossa