På svenska
Uutinen

Osaavaa työvoimaa tarvitaan

Suomi tarvitsee maahanmuuttajia eri aloille helpottamaan työvoimapulaa, kohentamaan heikkenevää huoltosuhdetta ja edistämään talouden kansainvälistymistä. Toimia työperusteisen maahanmuuton vahvistamiseen on linjattu hallituksen julkistamassa ohjelmassa.

Työvoimatarve

Hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman tavoitteena on huolehtia osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta. Osaavaa työvoimaa houkutellaan Suomeen asettautumista ja kotoutumista tukevilla palveluilla. 

Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kiinnittymistä Suomeen tuetaan hyvillä väestösuhteilla. Maassa jo asuvien maahanmuuttajien osaamista halutaan myös hyödyntää entistä tehokkaammin.

Suomi tarvitsee eri aloille sekä maassa tilapäisesti työskentelevää että maahan pysyvästi asettuvaa työvoimaa. Sote-alan työvoimapulan lisäksi ohjelmassa on tunnistettu esimerkiksi ohjelmistoalan 15 000 työntekijän työvoimatarve vuonna 2020 ja Lounais-Suomen rakennemuutokseen liittyvä 30 000 työntekijän työvoimatarve 2020-luvulla.

Muualla verkossa